Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stalo se

Příspěvky

Sbírka potravin pro lidi v tísni

/ Rubrika: Stalo se

Z důvodu opožděné výplaty dávek státní sociální podpory se řada lidí, včetně matek s dětmi ubytovaných v azylovém domě, dostala do tíživé situace. Farní charita Vlašim vyhlašuje ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Vlašim sbírku potravin, nejlépe trvanlivých.

Potraviny lze darovat tento týden, od 6. 2. do 12. 2. 2012, vždy půl hodiny před mší sv. v budově besídky u kostela sv. Jiljí, nebo v kanceláři FCh Vlašim, která se nachází v 2. patře polikliniky pod nádražím, naproti oční ambulanci, a to v době od 9 do 15 h.

Předem díky!

 
Celý příspěvek

Jarní misijní jarmark

/ Rubrika: Stalo se

Srdečně vás zveme k účasti na akci Misijní jarmark, tentokrát s jarní tématikou. Prodej se uskuteční 26. 2. 2012 po obou mších svatých ve farní besídce u kostela sv. Jiljí ve Vlašimi.

Výtěžek z prodeje bude poukázán na konto Papežského misijního díla dětí.

Přejete-li si na jarmark věnovat nějaký svůj výrobek, jarní dekoraci, kraslice či jiné vámi tvořené věci, můžete tak učinit do 23. 2. 2011. Kontaktujte Mirku Ptáčkovou (tel: 731 363 994).

Těší se Manželské společenství Vlašim

 
Celý příspěvek

Jáhenské svěcení Davida Seiferta

neděli 22. ledna 2012 v 10 h ve farním kostele přijme z rukou otce biskupa Václava Malého jáhenské svěcení náš farník David Seifert...

 
Celý příspěvek

Ekumenická bohoslužba - leden 2012

/ Rubrika: Stalo se

Křesťanské církve a sbory působící ve Vlašimi srdečně zvou všechny křesťany na ekumenickou bohoslužbu, která se koná v římskokatolickém kostele sv. Jiljí ve Vlašimi ve čtvrtek 19. ledna 2012 od 18 h.

Plakátek k bohoslužbě

 
Celý příspěvek

Koncert souboru Ludus musicus

/ Rubrika: Stalo se

V neděli 8. 1. 2012 se uskuteční Tříkrálový koncert souboru Ludus musicus. Komponovaný program má název Putování za hvězdou a vidět ho můžeme od 16 h ve vlašimském kostele sv. Jiljí.

Plakátek ke koncertu

 
Celý příspěvek

Výtěžek misijního jarmarku

/ Rubrika: Stalo se

Děkujeme organizátorům misijního jarmarku i všem, kdo finančně přispěli. Výtěžek misijního jarmarku činí 12 650 Kč a tato částka poputuje na konto Papežského misijního díla dětí.

 
Celý příspěvek

Volby do pastorační rady farnosti

/ Rubrika: Stalo se

Na 4. neděli adventní 18. prosince 2011 proběhnou v našich kostelích volby do pastorační rady naší farnosti. Seznamy těch, kdo byli farníky navrženi jako kandidáti, jsou uvedeny na nástěnkách a níže v tomto článku...

 
Celý příspěvek

Perníkový betlém pro Domašín

/ Rubrika: Stalo se

Všichni jsou zváni zapojit se do výroby perníkového betléma v domašínském kostele...

 
Celý příspěvek

Koncert Podblanického smíšeného sboru a orchestru

/ Rubrika: Stalo se

V úterý 27. 12. 2011 od 16 h ve vlašimském kostele sv. Jiljí proběhne již tradiční koncert Podblanického smíšeného sboru a orchestru.

 
Celý příspěvek

Mikulášská besídka pro děti

/ Rubrika: Stalo se / Fotografie: Mikulášská besídka 2011

 

V pondělí 5. 12. 2011 od 16 h se ve farní besídce uskuteční mikulášská besídka pro děti.
 
Celý příspěvek

Rorátní bohoslužby

/ Rubrika: Stalo se

V době adventní bude každý pátek od 6:30 ve farním kostele rorátní mše svatá. Večerní mše sv. v 18 h zůstává nezměněna.

 
Celý příspěvek

Misijní koláč 2011 ve Vlašimi

/ Rubrika: Stalo se

Na misijní neděli, tedy 23. října 2011, proběhla v naší farnosti akce „Misijní koláč“ na podporu Papežských misijních děl...

 
Celý příspěvek

Misijní jarmark – výzva

/ Rubrika: Stalo se

Na třetí neděli adventní (11.12.2011) plánujeme připravit misijní jarmark, jehož celý výtěžek by putoval – jako předvánoční dárek – na konto Papežského misijního díla dětí.

Vyzýváme proto všechny, kteří by chtěli přispět jakýmkoli svým výrobkem (vánoční ozdoby, drhané, drátované, vystřihované drobnosti, šperky, výrobky z fima, pedigu, papíru, textilu, filců, malované sklo, smaltované výrobky…) či nakreslením vánoční pohlednice (kartičky máme k dispozici, můžeme nabídnout), aby svá díla nosili na faru nebo přímo Mirce Ptáčkové (tel: 731 363 994) kdykoli až do 10. prosince 2011.

Přejeme dostatek tvůrčích nápadů i času je realizovat a těšíme se na spolupráci!

Manželské společenství Vlašim

 
Celý příspěvek

Pozvánka na adventní koncert německého souboru historických hudebních nástrojů

/ Rubrika: Stalo se

Zveme vás na adventní koncert německého souboru historických hudebních nástrojů DRESDNER STADTPFEIFER v sobotu 10. prosince 2011 v 16 h ve farním kostele sv. Jiljí ve Vlašimi...

Plakátek k akci

 
Celý příspěvek

Adventní duchovní obnova pro farnost Vlašim

/ Rubrika: Stalo se

Zveme všechny na adventní duchovní obnovu do kostela sv. Jiljí v sobotu 3. prosince 2011...

 
Celý příspěvek

Přednáška dr. Vojtěcha Eliáše o Charitě

/ Rubrika: Stalo se / Fotografie: Přednáška dr. Eliáše

Farní charita Vlašim zve na přednášku prezidenta Arcidiecézní charity Praha, P. Dr. Vojtěcha Eliáše, Charita a současnost, která se uskuteční v předvečer Dne Charity v pondělí 26. září 2011 od 18:45 v kostele sv. Jiljí po večerní mši svaté (začátek mše sv. v 18 h).

 
Celý příspěvek

Misijní koláč u příležitosti Misijní neděle

/ Rubrika: Stalo se

Naše farnost se na Misijní neděli 23. 10. 2011. zapojí do podpory papežského misijního díla akcí Misijní koláč. Prosíme všechny o pomoc...

 
Celý příspěvek

Změny v Adopci na dálku

/ Rubrika: Stalo se

Náš podporovaný chlapec Naveen N. D'Souza poslal poslední dopis a ukončil svou účast v projektu Adopce na dálku®. O naší podporavané dívce Glorii Namuddu přišla školní zpráva. Od obou dětí máme současné fotografie. Vše je ke shlédnutí na naší stránce Adopce na dálku.

 
Celý příspěvek

Podzimní setkání seniorů

/ Rubrika: Stalo se

Farní charita Vlašim pořádá ve čtvrtek 13. října 2011 setkání seniorů.

Program: mše svatá od 10 hkostele sv. Jiljí, následuje setkání v budově besídky – přátelské popovídání a pohoštění.

Srdečně Vás zveme!

 
Celý příspěvek

Podblanický hudební podzim ve Vlašimi

/ Rubrika: Stalo se

Ve čtvrtek 27. října 2011 v 19 hodin v kostele sv. Jiljí se v rámci 27. ročníku festivalu Podblanický hudební podzim uskuteční koncert tělesa Camerata filarmonica Bohemia a spojených sborů Pražští pěvci a La Gioia. Další informace na stránkách festivalu.

Plakátek ke koncertu

 
Celý příspěvek

Koncert na podporu afrických zemí

/ Rubrika: Stalo se

Farní charita Vlašim pořádá 28. 10. 2011 od 19 h v sále zámku ve Vlašimi koncert na pomoc zemím v oblasti Afrického rohu postiženým hladomorem...

 
Celý příspěvek

Koncert kulatých výročí - 5 let souboru Musica da chiesa

/ Rubrika: Stalo se

Koncert se koná v pondělí 25. července 201118:00 kostele sv. Jakuba v Domašíně.

 
Celý příspěvek

Mše s našimi seniory

/ Rubrika: Stalo se

Ve čtvrtek 19. května 2011 v 10 h se ve farním kostele sv. Jiljí ve Vlašimi uskuteční mše svatá za účasti našich bratří a sester z domova seniorů. Po mši svaté následuje přátelské pohoštění ve farní besídce.

V 8 h mše svatá nebude.

 
Celý příspěvek

Biřmování ve Vlašimi

/ Rubrika: Stalo se

V pátek 27. května 2011 v 18 h bude při mši svaté v kostele sv. Jiljí Mons. Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, udělovat svátost biřmování. Srdečně zve Římskokatolická farnost Vlašim.

Plakátek k akci

 
Celý příspěvek

Přednáška Mgr. Marka Váchy, Ph. D. na téma Křesťanství a ekologie

/ Rubrika: Stalo se / Fotografie: Přednáška dr. Marka Váchy

Římskokatolická farnost Vlašim všechny srdečně zve na přednášku Křesťanství a ekologie, kterou pronese známý katolický kněz a vědec P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. ve farním kostele sv. Jiljí v pátek 29. dubna 2011 v 17:30 h...

 
Celý příspěvek

Pozvánka na jarní setkání seniorů

/ Rubrika: Stalo se

Farní charita Vlašim vás zve 19. května 2011 na jarní setkání seniorů, které začíná mší svatou v 10 h v kostele sv. Jiljí, po které následuje příjemné posezení v budově besídky. Přijďte s námi strávit pár chvil a nadechnout se jara...

 
Celý příspěvek

Pozvánka na koncert Podblanického orchestru

/ Rubrika: Stalo se

Římskokatolická farnost Vlašim vás srdečně zve na koncert Podblanického orchestru a sboru pod vedením dirigenta Jiřího Volka. Program: A. Dvořák, W. A. Mozart, B. Smetana, G. Verdi. Koncert se koná na Květnou neděli 17. dubna 2011 v 15 h v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi.

 
Celý příspěvek

Biskup Karel Herbst bude ve Velíši

/ Rubrika: Stalo se / Fotografie: Návštěva biskupa Karla Herbsta

Římskokatolická farnost Velíš srdečně zve na oslavu svátku sv. Josefa s biskupem Mons. Karlem Herbstem, SDB v neděli 20. března 2011 při mši svaté v 8.30 hodin v kostele sv. Josefa ve Velíši...

 
Celý příspěvek

Pozvánka na vikariátní dětský a ministrantský den

/ Rubrika: Stalo se

Vikariát Vlašim pořádá v sobotu 26. března 2011 vikariátní dětský a ministrantský den, který se uskuteční od 9 do 15:30 h na statku v Palčicích. Zájemci, přihlašujte se u svých kněží. Srdečně zve Vikariát Vlašim.

 
Celý příspěvek

Společenství pro mladé ve Vlašimi

/ Rubrika: Stalo se

Od 10. 12. 2010 začalo po velkých přípravách fungovat nové vlašimské spolčo pro mladé. Přáli jsme si založit společenství, ve kterém by se lidé cítili dobře, kde by panovalo vzájemné porozumění, kde bychom sdíleli víru v jediného Boha, ale i naše problémy s vírou, ale i jinými věcmi. Společenství, kde se člověk nemusí bát cokoliv říci ze strachu, že by se mu ostatní smáli.

Myslíme, že se nám to podařilo. Zatím jsme se sešli třikrát a domů se vrátili vždy s pocitem skvěle stráveného večera...

 
Celý příspěvek