Jdi na obsah Jdi na menu
 

Manželská duchovní obnova

Jako každoročně, tak i letos třetí víkend v lednu patřil manželské duchovní obnově. Je to v pořadí již 12. duchovní obnova organizovaná Evou a Karlem Karmazínovými, kterým za to patří velký dík.

V prostorách Spolkového domu ve Vlašimi se v sobotu dopoledne celkem sešlo 16 párů. Naše řady posílilo i několik jednotlivců. Odpoledne jsme se rozrostli ještě o další 3 páry.

Dopolední přednáška patera Martina Sklenáře se věnovala jednomu z cílů manželství: vzájemnému prospěchu manželů a svátostné podstatě manželství. Ze křtu jsme povoláni ke svatosti. Svátost manželství je nástrojem k rozvíjení naší spásy. Je to událost, která prostupuje celý náš život, je to způsob, jak máme dojít k naplnění našeho života. Bůh vytváří naše manželství.

Po vynikající svíčkové jsme odpoledne pokračovali s paterem Martinem již konkrétními věcmi – odpuštění, společná modlitba, duchovní doprovázení. Na přednášky navazovala práce ve skupinkách, kde se manželé sdíleli k předloženým námětům (např. Jak prožívám, že naše manželství je svátost? Dokážeme si skutečně odpustit ten samý den? Co společná modlitba manželů?).

V sobotu večer se manželské páry setkaly při mši svaté v kostele sv. Jiljí, kde také obnovily manželský slib a obdržely požehnání pro další společný život. Moc děkujeme pateru Martinovi, který nám byl celý den k dispozici, za jeho čas, podněty k promýšlení a za jeho nasazení pro Boha. Ať mu Bůh žehná a vede Duchem svatým.

V neděli dopoledne jsme pokračovali přednáškou Šárky a Vaška Klimešovými „Čím jsme si navzájem v manželství“ (role v manželství, zdolávání problémů…). Děkujeme za jejich otevřenost, zkušenosti, podněty a náměty, o které se s námi podělili. Opět následovaly skupinky – téměř do 13 hodin. Pak jsme se ale už museli rozloučit, poděkovat a s požehnáním jsme se rozjížděli do svých domovů s novou chutí a elánem zvelebovat svá manželství.

O kvalitě vlašimských duchovních obnov svědčí to, že sem přijíždějí páry z okolních i vzdálenějších farností. Škoda, že nejsou více využívány vlastními farníky. Na termín se nikdo vymlouvat nemůže, protože ten se ví dostatečně dopředu – již pravidelně to je 3. víkend v lednu. Další duchovní obnova tedy, dá-li Bůh, bude 18.–19. ledna 2014.

MM

 

Náhledy fotografií ze složky Manželská duchovní obnova