Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vlašimský betlém

Jesličky nechal zhotovit v roce 1908 vlašimský děkan Josef Suchý u firmy Mudroch v Praze za 130 korun. Obrazy na pozadí betléma nakreslila akademická malířka a vlašimská rodačka Anna Roškotová. Ve farní kronice se o tom zachoval zápis: „Při kostele vlašimském nebylo dosud jesliček. Dobře věda děkan, jak milé jsou jednoduché jesle útlé mládeži, pořídil nákladem 130 K od firmy Mudroch v Praze jesle, k nimž nádherné pozadí ceny umělecké vymalovala slečna Anna Roškotová, dcera c. k. vrchního rady zemského soudu ve Vlašimi.“ Další zápis ve farní kronice hovoří o zrestaurování tohoto obrazu na plátně v srpnu 1982 malířem–učitelem Janem Dvořákem z Benešova.

Jednotlivé figurky svaté rodiny, tří králů, andělů, pastevců a zvířátek byly v průběhu času různě nahrazovány a doplňovány. Mnoho let používání se negativně podepsalo na vzhledu jednotlivých částí betléma. Uraženou ruku anděla nahradil hřebík, ulomené ucho oslíka bylo přilepeno pomocí vteřinového lepidla, protržené plátno neuměle zaretušováno... (fotografie betléma před restaurováním).

Z tohoto důvodu byla v roce 2018 provedena celková renovace betléma. Figurky, chýš a elektrifikaci zrestauroval umělecký truhlář Josef Pleva z Ledče nad Sázavou. Akademická malířka Eva Matějíčková z Prahy obnovila trojobraz betlémské krajiny. Současně byla zhotovena nová deska pod betlémem truhlářem Pavlem Duškem z Dubějovic (fotografie zrestaurovaného betléma). Náklady na pokrytí finančních nákladů spojených s touto renovací byly vybrány od drobných dárců v rámci akce nazvané Betlémská adopce.

Díky štědrosti lidí, kteří si adoptovali konkrétní figurku nebo část betléma, se mohou i další generace Vlašimáků u betléma scházet, obdivovat jeho krásu a rozjímat hloubku vánočního tajemství.

Pán Bůh zaplať za jejich štědrost.

 

Figurka Cena Jméno dárce
Anděl s křídly s pastýřem 850 Kč Petr Kletečka, Vlašim
Betlémská chýše 20330 Kč Jana Balíková
Marie Skleničková, Vlašim
Růžena Svobodová
Helena Lejčková st., Vlašim
Petra Dubová, Pavlovice
Ludmila Průchová, Vlašim
Markéta Krchová, Vlašim
Jana Zemanová, Vlašim
Karel Moses, Mnichovice
Barbora Mosesová, Mnichovice
Markéta Jandejsková, Mnichovice
Petr Jandejsek, Mnichovice
Michal, Jana, Kubík a Anička Zrnovi, Vlašim
paní Heinzová
Helena a Gábinka Dubovy
Růžena Matušková, Kondrac
paní Kubišová
paní Hrdinková
14 anonymních dárců
Ježíšek 200 Kč Voldánovi
Král s kadidlem 800 Kč anonymní dárce
Král s myrhou 600 Kč anonymní dárce
Král se zlatem 600 Kč anonymní dárce
Kůň 850 Kč Malá schola Vlašim
Osel 500 Kč anonymní dárce
Ovečky 10x 160 Kč Jana Sátrová, Vlašim
paní Šerpánová
anonymní dárce
Panna Maria 800 Kč Ječmínkovi, Vlašim
Pastýř s dudama 850 Kč Tomáš a Zdeňka Königovi, Pavlovice
Pastýř s holí 1000 Kč anonymní dárce
Pastýř s kloboukem 1000 Kč anonymní dárce
Pastýř s mošnou 700 Kč Jaroslav Turek, Vlašim
Pastýř s ovečkou 800 Kč anonymní dárce
Pastýř s rancem 900 Kč Josef Půta, Vlašim
Pastýř s trumpetou 700 Kč anonymní dárce
Pastýřka s košíkem 350 Kč anonymní dárce
Plátno levé 1000 Kč Václav a Zuzana Hladíkovi, Vlašim
Plátno pravé 1000 Kč anonymní dárce
Plátno prostřední 2000 Kč anonymní dárce
Slon 1650 Kč anonymní dárce
Sv. Josef 600 Kč anonymní dárce
Velbloud 1550 Kč Cyril Matějovský, Praha
Velký anděl levý 2000 Kč anonymní dárce
Velký anděl pravý 2000 Kč Malá schola Vlašim
Vůl 800 Kč Rybníčkovi ml., Vlašim
 

Náhledy fotografií ze složky Betlém restaurovaný