Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stalo se

Příspěvky

Koncert ke Dni matek

/ Rubrika: Stalo se

Koncert souboru COLLEGIUM PROPRIUM se uskuteční v neděli 11. května 2014 v 16 hodin ve farním kostele Sv. Jiljí ve Vlašimi.

Plakát ke koncertu

 
Celý příspěvek

Misijní štrúdlování® – záchrana dětí trpících hladem

/ Rubrika: Stalo se

Papežská misijní díla ve spolupráci s Římskokatolickou farností Vlašim pořádají 3. ročník celostátní akce MISIJNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ® – záchrana dětí trpících hladem

 
Celý příspěvek

(365)Vikariátní dětský a ministrantský den

/ Rubrika: Stalo se

Vikariát Vlašim pořádá v sobotu 5. dubna 2013 Vikariátní dětský a ministrantský den, který se uskuteční od 9:00 do 16:00 na statku v Palčicích. Zájemci, přihlašujte se u svých kněží. Srdečně zve Vikariát Vlašim.

Plakátek

 
Celý příspěvek

Víkendovka na Hrádku 21.-23. 3. 2014

/ Rubrika: Stalo se
 
Celý příspěvek

Připravujeme se na Noc kostelů

/ Rubrika: Stalo se

Banner Noci kostelů 2014

23. května 2014 proběhne v celé republice a některých dalších státech opět Noc kostelů. Naše farnost je také přihlášena, tentokrát s programem pouze ve farním kostele. Iniciátoři s nabídkou programu, hlaste se u pana faráře.

 
Celý příspěvek

Pouť do Říma - sv. Anežka Česká s P. Martinem Sklenářem

/ Rubrika: Stalo se

Připomínková děkovná pouť ve dnech 25. října až 2. listopadu 2014 k 25. výročí svatořečení Anežky Přemyslovny. Vydáme se po stopách svatých Františka a Kláry, jejichž řeholi přijala a žila Anežka Česká. Připomeneme si chvíle a místa spojená s její kanonizací. Generální audience u Svatého Otce.

Úvodní informace, Program pouti

 
Celý příspěvek

Zápis ze schůzky o rekonstrukci besídky 3. 2. 2014 a přehled úkolů

/ Rubrika: Stalo se
Celý příspěvek

Vítězný návrh projektu rekonstrukce farní besídky

/ Rubrika: Stalo se

Dne 3. 2. 2013 byl na schůzce farníků o rekonstrukci farní besídky jednomyslně vybrán jeden z návrhů projektu rekonstrukce.

Vizualizace vítězného návrhu

 
Celý příspěvek

Loňský dopis o nápadu rekonstrukce farní besídky

/ Rubrika: Stalo se

Vážený pane faráři, pastorační a ekonomická rado,

v souvislosti s nedávno vytvořeným Pastoračním plánem farnosti a se zkušenostmi z půlročního fungování dětských pátečních odpolední se na Vás obracíme s návrhem vytvoření odpovídajícího zázemí pro realizaci a rozvoj pastoračních aktivit farnosti. Jedná se o více etapový investiční projekt rekonstrukce a vybavení farní besídky a využití části farní zahrady...

 
Celý příspěvek

(344)Manželská duchovní obnova

/ Rubrika: Stalo se / Fotografie: Manželská duchovní obnova 2014

Manželská duchovní obnova se bude konat 18. a 19. ledna 2014 ve Spolkovém domě. Přihlásit se na ni je nutné do 12. ledna.

Plakátek k akci

 
Celý příspěvek

Pozvánka na ekumenickou bohoslužbu

/ Rubrika: Stalo se

Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Církev bratrská a Římskokatolická církev pořádají společnou ekumenickou bohoslužbu. Farní kostel sv. Jiljí, Vlašim, čtvrtek 16. ledna 2014 v 18:00. Srdečně zvou: ThDr. Zdeněk Krušina, Th.D., vikář Církve československé husitské, Ing. Tomáš Dušek, ordinovaný presbyter Českobratrské církve evangelické, Jan Lukl, kazatel vlašimského sboru Církve bratrské, P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, farář Římskokatolické farnosti Vlašim

Plakátek k bohoslužbě

 
Celý příspěvek

Biskup Herbst ve Vracovicích

/ Rubrika: Stalo se / Fotografie: Biskup Herbst ve Vracovicích

Prvního ledna na Slavnost Matky Boží Panny Marie sloužil mši svatou ve Vracovicích pražský světící biskup Mons. Karel Herbst SDB. Otec biskup zavítal do vracovské kaple poprvé. Všechny farníky tato návštěva potěšila, ale zároveň je překvapila, jelikož nečekali, že by do této malé obce mohl zavítat tak vysoký církevní hodnostář. Po slavnostní mši se pan biskup vydal na oběd do jedné z farních rodin a na památku se podepsal do obecní kroniky. Na jeho návštěvu budou všichni dlouho vzpomínat.

 
Celý příspěvek

(345)Misijní jarmark

/ Rubrika: Stalo se / Fotografie: Misijní jarmark 2013

Už poněkolikáté se ve farní besídce konal Misijní jarmark. Byla jsem se tam několikrát s rodinou podívat a vždy na mne dýchla pozitivní atmosféra díla vícero lidí (manželského společenství, výrobců různých věcí, nakupujících…), kteří myslí na druhé a jsou schopni pro to něco udělat...

 
Celý příspěvek

(341)Jarní prázdniny v Příchovicích

/ Rubrika: Stalo se

9.–14. února 2014, Centrum života mládeže Příchovice, pro děti od 4. do 9. třídy a pro SŠ a VŠ mládež...

 
Celý příspěvek

Výsledek Misijního jarmarku v naší farnosti

/ Rubrika: Stalo se

Celková částka, kterou jsme jako výtěžek misijního jarmarku odeslali na konto Papežských misijních děl pro podporu chudých dětí a sirotků v misiích, činila 14 100 Kč...

 
Celý příspěvek

Pozvánka na setkání tříkrálových koledníků

/ Rubrika: Stalo se

Srdečně zveme děti, které budou koledovat, a jejich rodiče na setkání, které se uskuteční v pátek 3. ledna 2014 od 16 h v Besídce za kostelem sv. Jiljí ve Vlašimi.

 
Celý příspěvek

(339)Koncert souboru Ludus Musicus

/ Rubrika: Stalo se

Dne 27. 12. 2013 v 18 h ve farním kostele sv. Jiljí představí soubor LUDUS MUSICUS vánoční mši MISSA I. PRO FESTIS NATILITIIS, kterou složil P. Georgius Zrunek.

Plakátek ke koncertu

 
Celý příspěvek

Večerní výšlap na Blaník pro muže

/ Rubrika: Stalo se / Fotografie: Noční výšlap mužů na Blaník

Mužská skupinka, která se schází ve farnosti, zve všechny muže na večerní výšlap na Blaník spojený se mší sv., která se bude sloužit na vrcholku. Půjdeme ve středu 4. prosince přibližně v 19:15...

 
Celý příspěvek

Víkendovka na Hrádku 13.-15. 12. 2013

/ Rubrika: Stalo se

"Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!"

Zveme na víkendovku pro 4.–9. třídu, která se bude konat 13.–15. 12. 2013 na Hrádku u Vlašimi. Přihlášky a více informací u P. Vojtěcha Smolky.

 
Celý příspěvek

Výtěžek z prodeje misijních kalendářů

/ Rubrika: Stalo se

Na konto Papežských misijních děl bylo odesláno 3037 Kč jako výtěžek z prodeje 20 ks misijních kalendářů na rok 2014.

 
Celý příspěvek

Oslava Dne Charity

/ Rubrika: Stalo se

V pátek 27. 9. 2013 se po mši sv. ve farním kostele uskuteční oslava Dne Charity — setkání pracovníků a příznivců Charity.

 
Celý příspěvek

Víkendovka na téma Samsonův příběh pro 6.-9. třídu

/ Rubrika: Stalo se
 
Celý příspěvek

Proběhl Misijní koláč

/ Rubrika: Stalo se / Fotografie: Misijní koláč

V neděli 15.9.2013 proběhla v naší farnosti akce Misijní koláč. Sešla se řada buchet, bábovek, řezů, koláčů, z nichž některé byly i slané, muffinů a několik perníčků. Z toho všeho, co farníci ochotně napekli, jsme připravili 68 balíčků. Výtěžek z prodeje tzv. Misijního koláče činí 5 640 Kč. Peníze byly poukázány na konto Papežských misijních děl na podporu hladovějících dětí v misiích. Všem, kteří se jakýmkoli způsobem zúčastnili, Pán Bůh zaplať.

 
Celý příspěvek

Farní charita zve na setkání seniorů

/ Rubrika: Stalo se

V úterý 1. října 2013 se v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi od 10 h bude slavit mše svatá, poté bude následovat setkání seniorů ve farní besídce.

 
Celý příspěvek

Misijní koláč

/ Rubrika: Stalo se

Srdečně vás zveme k účasti na již tradiční akci Misijní koláč

Příjem koláčů, buchet a dalších snadno porcovatelných dobrot: v sobotu 14. 9. 2013 od 14:30 do 15 hodin ve farní besídce...

 

 
Celý příspěvek

Pouť (nejen) rodin na Hrádek

/ Rubrika: Stalo se / Fotografie: Pouť rodin

Milí farníci,

zveme vás všechny na pouť (nejen) rodin na Hrádek. Pouť se uskuteční v neděli 15. září, předběžný čas odchodu z Vlašimi je 13 h...

 
Celý příspěvek

Video ze závěrečné mše s P. Martinem Sklenářem

/ Rubrika: Stalo se

Video ze závěrečné mše s P. Martinem Sklenářem.

 
Celý příspěvek

Udílení svátosti biřmování

/ Rubrika: Stalo se / Fotografie: Biřmování 2013

Mons. Václav Malý, pražský pomocný biskup, bude ve Vlašimi udělovat svátost biřmování v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi v neděli 26. května 2013 v 10 h. Srdečně zve Římskokatolická farnost Vlašim

 
Celý příspěvek

Beseda s Milošem Doležalem

/ Rubrika: Stalo se / Fotografie: Beseda s Milošem Doležalem

Římskokatolická farnost Vlašim Vás srdečně zve na besedu s panem Milošem Doležalem, autorem knihy Jako bychom dnes zemřít měli, která pojednává o kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Farní kostel sv. Jiljí ve Vlašimi, pátek 17. května 2013 v 18:00.

 
Celý příspěvek

Vikariátní dětský a ministrantský den

Vikariát Vlašim pořádá v sobotu 13. dubna 2013 vikariátní dětský a ministrantský den, který se uskuteční od 9:00 do 16:00 na statku v Palčicích. Zájemci, přihlašujte se u svých kněží. Srdečně zve Vikariát Vlašim.

 
Celý příspěvek