Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výsledek Misijního jarmarku v naší farnosti

Celková částka, kterou jsme jako výtěžek misijního jarmarku odeslali na konto Papežských misijních děl pro podporu chudých dětí a sirotků v misiích, činila 14 100 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakkoli zapojili. Ceníme si nasazení farníků, kteří s láskou tvořili a vyráběli díla hodná obdivu, děkujeme všem, kdo na jarmark a výstavu zavítali a dle svých možností přispěli na dobrou věc, náš dík patří také panu faráři, který misijní aktivity podporuje.

S přáním požehnaných dní za organizátory

Mirka Ptáčková