Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vlašimské jesličky

Zrestaurované vlašimské jesličky farního kostela budou přístupné veřejnosti od pátku 25. prosince 2020 až do pátku 1. ledna 2021 vždy od 14:00 do 17:00.

 

Jesličky nechal zhotovit v roce 1908 vlašimský děkan Josef Suchý u firmy Mudroch v Praze za 130 korun. Obrazy na pozadí betléma nakreslila akademická malířka a vlašimská rodačka Anna Roškotová. Ve farní kronice se o tom zachoval zápis: „Při kostele vlašimském nebylo dosud jesliček. Dobře věda děkan, jak milé jsou jednoduché jesle útlé mládeži, pořídil nákladem 130 K od firmy Mudroch v Praze jesle, k nimž nádherné pozadí ceny umělecké vymalovala slečna Anna Roškotová, dcera c. k. vrchního rady zemského soudu ve Vlašimi.“ Další zápis ve farní kronice hovoří o zrestaurování tohoto obrazu na plátně v srpnu 1982 malířem–učitelem Janem Dvořákem z Benešova.

Jednotlivé figurky svaté rodiny, tří králů, andělů, pastevců a zvířátek byly v průběhu času různě nahrazovány a doplňovány. Mnoho let používání se negativně podepsalo na vzhledu jednotlivých částí betléma. Uraženou ruku anděla nahradil hřebík, ulomené ucho oslíka bylo přilepeno pomocí vteřinového lepidla, protržené plátno neuměle zaretušováno.

Z tohoto důvodu byla v roce 2018 provedena celková renovace betléma. Figurky, chýš a elektrifikaci zrestauroval umělecký truhlář Josef Pleva z Ledče nad Sázavou. Akademická malířka Eva Matějíčková z Prahy obnovila trojobraz betlémské krajiny. Současně byla zhotovena nová deska pod betlémem truhlářem Pavlem Duškem z Dubějovic. Náklady na pokrytí finančních nákladů spojených s touto renovací byly vybrány od drobných dárců v rámci akce nazvané Betlémská adopce.

Díky štědrosti lidí, kteří si adoptovali konkrétní figurku nebo část betléma, se mohou i další generace Vlašimáků u betléma scházet, obdivovat jeho krásu a rozjímat hloubku vánočního tajemství.

Pán Bůh zaplať za jejich štědrost!