Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vánoční aktivity pro děti a rodiny

Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš navštíví naši farnost 5. prosince po večerní mši svaté, která začíná v 17:00. Příchodu štědrého biskupa bude předcházet obvyklé páteční dětské odpoledne, při němž se děti společně připraví na setkání s ním. Sejdeme se jako každý pátek v 15:15 v kostele sv. Jiljí. Všichni jste srdečně zváni!

Vánoční setkání

Svátek sv. Rodiny připadá letos na neděli 28. prosince. V naší farnosti jej oslavíme odpoledním „Vánočním setkáním farní rodiny“. Budete-li mít chuť prožít společně kousek vánoční doby, přijďte v 16 hodin k jesličkám do farního kostela sv. Jiljí. Společně se pomodlíme a zazpíváme koledy. Poté bude následovat posezení v besídce. Občerstvení bude potřeba zajistit společnými silami, proto prosíme přineste kromě dobré nálady i nějaké dobré jídlo.

Světlo pro Ježíška

Prožití adventní doby jako aktivní přípravy na setkání s narozeným Kristem je důležitou součástí křesťanského života. Ve vlašimské farnosti proběhne v průběhu letošního adventu akce nazvaná „Světlo pro Ježíška“. Je určena především pro děti a mládež, ale zúčastnit se jí mohou i dospělí.

Při každé páteční mši svaté a při mši svaté v neděli v 11:00 bude ve farním kostele možnost „vylosovat si“ papírovou svíčku, na níž bude vytištěn konkrétní adventní úkol (modlitba, skutek lásky, sebezápor …). Po splnění úkolu bude na následující páteční či nedělní mši svaté možné vyměnit tuto papírovou svíčku za svíčku skutečnou a tu uložit v kostele na určené místo. Všechny takto proměněné svíčky budou hromadně zapáleny 24. prosince při půlnoční mši svaté pro rodiny s dětmi (16:00).

Toto světlo, symbol dobrých skutků a lásky, tak děti přinesou jako svůj dar Ježíškovi k jesličkám.