Jdi na obsah Jdi na menu
 

Mary's Meals ve Vlašimi

Mary's Meals (dále jen MM), v překladu Mariina jídla a fungující jednoduchá rovnice: ŠKOLA + JÍDLO = NADĚJE, nebo „Bouda, která krmí milion dětí“ (kniha zakladatele).
 
V den Misijní neděle 20.10. pořádala farní Charita Vlašim spolu s Tomášem Rybníčkem ve farní besídce přednášku na téma MM. Charita Vlašim v úvodu všechny přítomné přivítala a seznámila s bohatými charitativními aktivitami, které vykonává a plánuje, a protože byl čas oběda, následně pohostila plnou besídku zájemců o přednášku výborným gulášem. Následně se ujal slova Tomáš Rybníček a představil mezinárodní hnutí MM, které účinně bojuje proti hladu ve světě zaváděním školního stravování tam, kde chudoba a hlad brání dětem v přístupu ke vzdělání. Toto velmi dobré dílo pojmenované po Ježíšově matce, Panně Marii, díky dobrovolníkům a podporovatelům tohoto hnutí poskytuje jedno vydatné jídlo každý školní den nejchudším dětem po celém světě. Při akci samotné se vybral finanční příspěvek, který pokryje jídlo min. 13 dětí na celý školní rok a z ohlasů bylo zřejmé, že řada ze zúčastněných tento projekt podpoří též platebním příkazem či jiným způsobem vč. toliko potřebných modliteb.
 
Z faktů, které byly představeny, vyplynula poměrně děsivá čísla:
 • 64 milionů dětí nechodí do školy a ještě mnohem více je hladovějících
 • 66 milionů dětí chodí do školy hladových
 • 130 milionů je celkem hladovějících dětí, které potřebují jídlo v místě svého vzdělávání
 • 18 tisíc dětí zemře každý den na nemoci spojené s podvýživou!
 • existence velkého počtu válkou zmítaných a neskutečnou bídou postižených lokalit bez jakékoliv nebo jen minimální pomoci
Další prezentované skutečnosti také v číslech byly pro změnu povzbudivé a motivující:
 • k nasycení jednoho dítěte na 1 školní rok stačí 421 Kč, tj. 2 Kč/den!
 • MM v současné době sytí již přes 1,5 mil. dětí každý den v 18 zemích od Střední Ameriky přes Afriku, Střední východ a Balkán až po Asii
 • spousta dobrovolníků od malých hrdinů po důchodce, kteří vyrábí různé předměty a z výtěžku prodeje těchto předmětů následně podporují toto hnutí
 • uznání a podpora i z řad světových organizací, médií
 • ocenění papežů Benedikta i Františka

Vizí tohoto hnutí je, že každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání a že ti, kteří mají více než potřebují, se budou dělit s těmi, kterým se nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb. Spolu s jejich podporovateli věří, že není důvod, proč by tuto vizi nemohli zrealizovat.

Mary‘s Meals tvoří spousta malých skutků lásky, a když je spojíte všechny dohromady, tak vznikne něco nádherného.“ MAGNUS MacFARLANE-BARROW, zakladatel a generální ředitel hnutí Mary’s Meals.
 
Více než 64 milionů dětí nemůže chodit do školy kvůli hladu. Aby přežily, musí pracovat nebo žebrat. Přitom stačí tak málo. Pokud přispějete například 100 Kč měsíčně, nasytíte tři děti na celý školní rok.
 
Minimálně 93 % vybraných prostředků jde přímo na charitativní aktivity - to je závazek MM, který dlouhodobě dokonce převyšuje. Jak je to možné? Vše je založeno především na práci dobrovolníků - jak sám zakladatel říká: "ti nejchudší z nejchudších sami pomáhají dalším potřebným". Jen v Malawi je v současné době 80 tisíc dobrovolníků.
 
MM v České republice:
České republice vznikla oficiální pobočka MM v březnu 2018 se sídlem v Brně. Díky nadšené skupince lidí kolem zakladatelů české pobočky MM, kteří hradí veškeré provozní náklady, odesílá tato pobočka 100 % veškerých vybraných prostředků přímo na účet MM ve Skotsku. Tento závazek platí minimálně do konce roku 2020.
 
Jak se zapojit:
 • Staňte se dobrovolným propagátorem této myšlenky ve svém okolí (letáky, přednášky, dobrovolnictví, šíření mezi přáteli a známými, ...).
 • S dětmi se můžete zapojit do Batůžkového projektu.
 • S přáteli nebo kolegy se pusťte do projektu "Sponzoruj školu".
 • Existuje mnoho způsobů, jak pomoci – darováním svého času, peněz, dovedností a modlitby.
Jak přispět:
 • Složenkou, jednorázovým finančním příspěvkem, nebo ještě lépe trvalým platebním příkazem ve prospěch MM na CZK sbírkový účet MM: 44 102 77/0100
 • V hotovosti do sbírkové pokladničky v sídle organizace nebo v průběhu prezentací a benefičních akcí.
Váš případný dar pro MM Česká republika, z.s., je daňově odečitatelnou položkou.
 
Děkujeme za vaši podporu!
 
Více na www.marysmeals.cz, e-mail: info@marysmeals.cz, tel.: 703 685 407, nebo u Tomáše Rybníčka.

Přednáška Magnuse v Brně : https://vimeo.com/282905424