Jdi na obsah Jdi na menu
 

(190)Vikariátní dětský a ministrantský den

V sobotu 24. března 2012 se uskutečnil již v pořadí pátý dětský a ministrantský den našeho vlašimského vikariátu. Toto celodenní setkání dětí, ministrantů a kněží vlašimského vikariátu se konalo již tradičně na statku v Palčicích. Po loňském a předloňském setkání byli letos všichni zúčastnění obdarování mimořádně krásným a slunečným počasím. Tentokrát  přijelo do Palčic přesně padesát dětí. Některé děti přivezli jejich rodiče, jiné děti přijely se svými kněžími.

Celodenní akce začala po deváté hodině mší svatou, kterou celebroval P. Maximilian Rylko OPraem z Keblova. Ve svém kázání se snažil promlouvat k dětem jazykem srozumitelným jejich vnímání. Po mši svaté následovalo duchovní slovo, které si připravil náš vlašimský pan kaplan P. Martin Sklenář. Ve svém projevu se zaměřil na právě probíhající rok biřmování.

Po krátkém občerstvení následovalo rozdělení dětí do pěti skupin, ke kterým postupně promlouvalo pět dalších přednášejích – kněží našeho vikariátu a pastorační asistent farnosti Čechtice Jiří Foller. Tito se postupně střídali v pěti skupinách, přičemž děti zůstávaly na svých stanovištích.Přednášející rozvinuli a doplnili hlavní přednášku zaměřenou na rok biřmování dětem jim srozumitelnou řečí a především s nimi navázali kontakt.

Po krátké přestávce následovala společná modlitba a organizačně perfektně připravený oběd pro všechny děti, přítomné kněze a ostatní přítomné. Po obědě se děti zúčastnily promítání fotografií ze Svaté země a zájemci ještě projekce putování po stopách svatého Pavla. Promítání pro děti připravil P. ThDr. Miloslav Kněz z Divišova za technické asistence Jiřího Follera.

Potom již následovaly dlouho očekávané hry a sport. Statek v Palčicích je maximálně vhodně připraven k trávení volného času dětí a v tomto směru je každoročně svými majiteli stále více zvelebován. K dispozici je tenisové hřiště, krytá hala s fotbalovým hřištěm a rovněž pingpongový stůl. Zázemí pro případ špatného počasí poskytují prostorná jídelna a hlavní velká místnost, která s přehledem pojme i větší svatební hostinu. I další prostory areálu palčického statku děti za krásného počasí hojně využily ke svým hrám. Díky sportu se podařilo našim kněžím navázat kontakt s mnoha dětmi našeho vikariátu: panu kaplanovi na hřišti tenisovém a fotbalovém i panu vikáři za pingpongovým stolem.

Na konci setkání byl roztopen grilovací krb, ve kterém si děti samy mohli opéci uzeniny.

Kolem páté odpolední hodiny akce skončila. Pro děti si přijeli jejich rodiče, kteří většinou využili volný den k jarnímu úklidu, nebo děti odvezli domů jejich kněží.

Velké poděkování patří manželům Přitasilovým, kteří svůj statek dávají každoročně našemu vikariátu k dispozici, pastoračnímu asistentu Jiřímu Follerovi, který je otcem myšlenky těchto vikariátních dnů, i všem ostatním organizátorům této pravidelné, každoroční akce.

Deo gratias!

P. Jaroslav Konečný