Jdi na obsah Jdi na menu
 

„Farní maraton“

Milí farníci, pravděpodobně se nacházíme na začátku maratonu, který úplně nevíme, jak dlouho poběžíme. Při běhu pochopitelně dochází k únavě až vyčerpání. Můžou dojít síly, konec závodu je zatím v nedohlednu. Křesťanství za těchto složitých podmínek, kterým čelíme, má být vnitřní, tedy duchovní jistotou, ale také se má projevit jasně a prakticky. Ne každý z nás bude závod snášet stejně dobře, to však nic nemění na skutečnosti, že všichni běžíme společně a máme si všímat tempa a síly těch druhých, abychom do cíle doběhli společně. Solitér se v křesťanství vítězem nikdy nestane. Rádi bychom vás pozvali do farní aktivity, kterou jsme nazvali „Farní Maraton“.

Bude se jednat o FARNÍ FINANČNÍ SBÍRKU pro ty rodiny a farníky, na které dolehne velká tíha ekonomických dopadů a kteří se ocitnou v určité finanční tísni, kdy každá koruna je dobrá. Maraton byl odstartován a všichni běžíme. Pro někoho může být jakýkoli finanční dar alespoň menším osvěžením, projevem solidarity – stejně jako doušek vody během vytrvalostního běhu.

Aktivní pohyb však z toho nevynecháme! Při sbírce bude platit pravidlo: jedna minuta aktivního pohybu (běh, rodinná procházka, jízda na kole za hezčího počasí, posilování, cvičení, túry a třeba i práce na zahradě) bude odpovídat jedné Koruně české. Svým pohybem tedy pomůžeme nejenom sobě, ale také druhým... Peníze bychom si ukládali doma do určené kasičky, nebo si sumu zapisovali.

Předání uspořených peněz bychom uskutečnili vždy čtvrtou neděli v měsíci, a to buď elektronicky, anebo fyzicky.

  • Elektronicky – bankovním převodem na účet farnosti 194637228/0300. Prosíme, nezapomeňte uvést do zprávy pro příjemce: DAR farnosti – Farní maraton – své jméno, abychom mohli jasně identifikovat platbu. Protože je to dar, můžete pak požádat o potvrzení o daru a uplatnit jej jako podklad pro slevu na dani z přijmu. 
  • Fyzicky - předání v zavřené obálce otci Jaroslavovi nebo otci Miroslavovi po nedělních bohoslužbách vždy čtvrtou neděli v měsíci.

V následujícím týdnu budou peníze přerozděleny po poradě členů farní pastorační rady, diskrétně předány rodině či jednotlivci, nebo poslány na jejich účet. Sbírka se stane platnou svým oficiálním vyhlášením, tedy v neděli 25. října 2020. Její konec bude zveřejněn v ohláškách farnosti Vlašim.

Milí farníci, každý z nás má jiné finanční možnosti. Někdo přispěje více, někdo zase méně. Jde o myšlenku, ne tak o výkony. Možná se nepovede pomoci všem, ale je důležité v těchto časech těžkého běhu myslet dopředu, a to společně a komunitně. Věříme, že alespoň tímto způsobem budeme moci zakoušet realitu prvotní církve, o které se píše se Skutcích apoštolů a staneme se součástí živého příběhu víry, kterou Kristus odevzdal svým apoštolům.

Se srdečným pozdravem a v neustálé modlitbě vaši kněží P. Jaroslav a P. Miroslav.

Plakátek - Farní maraton