Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuální ohlášky

OHLÁŠKY  38

25_neděle_v_mezidobí_B_19_09_2021

- Tuto neděli při mši sv. v 9:30 v Kondraci bude pokřtěn Tobiáš Kronus.

- Tuto neděli bude paní Slunečková před farním kostelem opět vybírat na TV Noe.

- V úterý v 9:00 bude vikariátní mše sv. v Louňovicích. Zájemci o účast jsou srdečně zváni. Ranní mše sv. v 8:00 ve farním kostele zůstává v platnosti.

- Ve středu proběhne první výuka náboženství s panem kaplanem dle rozvrhu.

- Ve středu v 16:00 v zámeckém parku požehná pan kardinál Dominik Duka sochu Jana Očka z Vlašimi.

- Ve středu v 19:00 na faře bude zasedání Pastorační rady, ve 20:30 Rady ekonomické.

- Požehnání Komunitního centra Charity Vlašim se bude konat v pátek 24. 9. ve 14:00.

- Tuto sobotu 25. září od 19:00 proběhne první ze Setkání mladých mužů farnosti

od 15-20 let pod vedením kaplana Miroslava a vedoucích. Info na plakátech a na webu.

- V sobotu 2. října 2021 se uskuteční Misijní pouť dětí v Tismicích u P. Martina Sklenáře. Přihlašujte děti u Mirky Ptáčkové, vypravíme autobus.

- První sv. přijímání dětí se bude konat v neděli 10. října v 10:00 ve farním kostele.

- Dbejte zvýšené opatrnosti u stavby ohradní zdi farní zahrady před farním kostelem!

- Čtvrteční mše ve Velíši: 1., 3., 5. čtvrtek v měsici - mše sv. ve Veliši; 2. čtvrtek v měsici v Bedřichovich; 4. čtvrtek v Hradišti. Vždy v 17:30.

- Setkání ministrantů bude každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci od 15:30 hodin ve farním kostele. První setkání proběhne 24. září od 15:30.

- Po skončených akcích nenechávejte v besídce po sobě žádné věci ani potraviny. Vše po sobě ukliďte a besídku zanechte v takovém stavu v jakém jste si ji zapůjčili!

- Sbírka minulé neděle činila 15 615,- Kč.