Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuální ohlášky

OHLÁŠKY  30

17_neděle_v_mezidobí_B_25_07_2021

- Dnes je Světový den prarodičů a seniorů.

Papež František vyhlásil letos Světový den prarodičů a seniorů na 25.července 2021. Jako motto zvolil ujištění: „Já jsem s vámi po všecky dny“  (Mt 28, 20), které má být příslibem naděje, kterou si mladí a senioři mohou navzájem projevovat. Motto je zcela v duchu přání sv. Otce, aby nejstarší a nejmladší generace rozvíjela vzájemné vztahy a aby prarodiče vnímali odpovědnost za předávání víry v rodině.

- Ve čtvrtek bude mše sv. ve Vracovicích výjimečně již od 16:00. V neděli 1. srpna pak jako vždy mše sv. v 11:00.

- V pátek v 9:30 bude Mamín – setkání maminek s malými dětmi v besídce.

- Farní jarmark pro charitu, který se konal minulý týden vynesl celkem 20 508,- Kč. Pán Bůh zaplať organizátorům a také všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili a přispěli svým umem, materiálem, penězi, službou či modlitbou.

- Požehnání Komunitního centra Charity Vlašim se bude konat v pátek 24. 9. ve 14:00. Pro veřejnost bude otevřeno od 13. do 15. září odpoledne.

Plánované poutní mše v naší farnosti:

- Jakubská poutní mše sv.                                 v Domašíně tuto neděli 25. 7. v 8:00.

- Bartolomějská poutní mše sv.                              v Kondraci v neděli 29. 8. v 9:30.

- Oslava patrocinia bude letos                        ve farním kostele v neděli 5. 9. v 9:30.

- Posvícení oslavíme letos                             ve farním kostele v neděli 5. 9. v 11:00.

- Poutní mše sv. letos                                                na Loretě v neděli 12. 9. v 15:00.

- V současnosti platná protiepidemická opatření: Účastníci bohoslužeb musíi nadále udržovat dvoumetrové rozestupy; netýká se to osob ze stejné domácnosti. Počet účastníků uvnitř kostelů a kaplí omezen není. Účastníci bohoslužeb, pokud se jí účastní více než 10 osob, jsou povinni mít nasazený respirátor. Ti, kdo čtou, modlí se, zpívají, atd. jako zástupci společenství, nepoužívají zejména z důvodů srozumitelnosti respirátory. Není třeba již striktně vyžadovat podávání sv. přijímání „na ruku“. Podle vlastního uvážení a situace obnovit pozdravení pokoje.

- V červenci a srpnu se nekonají ve farním kostele nedělní mše sv. s dětmi v 11:00 ani středeční mše sv. v 17:00 v Domašíně.

- Příští neděli se bude konat sbírka na podporu praktikanta bohoslovce Antonína.

- Sbírka minulé neděle činila 6 830,- Kč.