Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuální ohlášky

 

OHLÁŠKY 05

4_neděle_A_29_01_2023

 

- Tuto neděli při farní mši sv. v 9:30 ve farním kostele je presentace nové pastorační rady a rozdání dekretů aktuálním členům.

 

- V úterý ve 13:00 ve farním kostele proběhne exkurze žáků ZŠ Vorlina.

- V úterý 31. ledna večerní mše sv. od 17:30 v Domašíně nebude.

- V úterý v 17:00 a v neděli v 11:00 budou mše sv. ve Vracovicích.

- Ve středu v 19:00 na faře bude výuka katechismu.

- V pátek proběhne od 15:30 společenství mladších dětí, v 15:45 náboženství

   pro předškoláky a v 18:00 společenství pro mladé.

- Každou 1. sobotu od 19:00 ve farním kostele bude adorace animátorů.

 

- Taneční večírek farnosti se uskuteční 17. února 2023 od 19:30 v prostorách restaurace Na Vývoji. Místenky je možné si zakoupit u Gábiny Kroupové 605 243 488. Výtěžek bude použit na stavbu výtahu Komunitního centra Zahrada Charity Vlašim. Více informací na plakátku na nástěnce a na webu farnosti.

Organizátoři žádají farníky o příspěvky do tomboly v podobě věcných darů nebo poukázek na společné zážitky.

Informace u manželů Holejšovských 605585511 a u Mirky Ptáčkové 731 363994.
 

- Farní autobusová pouť mladých od 13 – 20 let do Říma od
28. dubna – 5. května 2023 se uskuteční !!! Přihlášeno je 22 osob, tedy plná kapacita. Další z řad mladých se mohou hlásit jako náhradníci. 

 

- Sbírka minulé neděle na potřeby farnosti činila 13 433,- Kč.

Sbírka této a příští neděle je určena na potřeby farnosti.

 

Pastorační rada 2023 - 2028

         členové ex offo:

P. MgA. et Mgr. Jaroslav Konečný, farář – předseda

P. Mgr. et Mgr. Miroslav Auxt, farní vikář

Ing. Roman Farion, jáhen

Ing. David Seifert Th.D., jáhen

Mgr. Daniela Laloučková, ředitelka Charity Vlašim

 

         členové zvolení farníky:

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

Mgr. Miroslava Ptáčková

Mgr. Ladislav Holejšovský

Ing. Jan Dufala

 

         členové jmenovaní farářem:

Michal Sládek (Domašín)

Mgr. Jan Matuška (Kondrac)

Mgr. Martin Kochánek (Vracovice)

 

     První setkání nové pastorační rady bude v pondělí 6. února v 19:00 na faře.