Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuální ohlášky

OHLÁŠKY 48

1_neděle_adventní_B_29_11_2020

- Dnes je 1. neděle adventní liturgického roku B.

- Tuto neděli 29. listopadu od 8:00 do 11:30 se budou v besídce zapisovat intence na příští kalendářní rok 2021. Noste své intence napsané na samolepících lístečcích, které se vlepí do intenční knihy. Intence bude zapisovat paní Němcová v kuchyni besídky, vyčkávejte ve velkém sále besídky anebo ještě lépe na farní zahradě.

- Současný nouzový provoz Farnosti Vlašim. Farní kostel - půl hodiny před pravidelným časem bohoslužby se zpovídá v besídce. V současné době je možné pozvat na mše sv. až 20 osob. Dnes 29. 11. očekáváme jednání Vlády, která rozhodne, co bude platit od pondělí a zda přejdeme na 3. stupeň PES; to by znamenalo, že na bohoslužbě může být přítomno až 30 osob. Stejný počet osob by pak mohl být na svatbě či pohřbu. Mše sv. v Domašíně, Kondraci a Vracovicích se již konají dle pravidelného pořadu bohoslužeb.

- Dle informací generálního vikáře biskupa Zdenka Wasserbauera má být od 30. 11. obnovena výuka náboženství. Hodiny náboženství pro chotýšanské děti se uskuteční dle pravidelného rozpisu na faře ve středu v 15:20 první skupina a v 16:00 druhá skupina. Příprava dětí na 1. svaté přijímání bude v úterý v 15:45 na faře.

- Výuka katechismu a zkoušky pěveckého sboru zatím nebudou.

- Příprava katechumenů s panem farářem bude ve středu 18. prosince v 19:00 na faře.

- Ve čtvrtek v 17:00 (16:30 zpovídání) a v neděli budou mše sv. ve Vracovicích.

- V pátek bude v 15:00 zpovídání a v 15:30 prvopáteční mše sv. v Kondraci.

- Páteční mše sv. ve farním kostele bude obětována s prosbou za naši Charitu Vlašim.

- V sobotu 5. 12. v 9:00 – 13:00 proběhne při zachování platných hygienických opatření před farním kostelem Mikulášský jarmark. Bližší info na nástěnkách a na webu.

- Oba naši kněží díky prodělanému onemocnění covid 19 a předpokládané neinfekčnosti již navštěvují naše seniory v domově důchodců.

- Aktivity farnosti během nouzového stavu:

         1) Pro starší a nemocné: Farní callcentrum aneb „Dobrý den, jak se máte?“ (dobrovolníci, ochotni telefonicky kontaktovat naše seniory, hlaste se u kněží)

         2) Pro rodiny s dětmi: „Místo zázraků“

         3) Pro všechny farníky dobré vůle: „Farní maraton“  - tento týden můžete předávat kněžím anebo zasílat na účet farnosti příspěvky pro ty, kteří se octli ve složitější materiální situaci během období vyhlášeného nouzového stavu. Informace jsou na vývěskách a na webových stránkách.

- Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině.

- Sbírka minulé neděle činila 7 948,- Kč. Díky všem dárcům, kteří během karantény přispěli bankovním převodem či do kasiček v kostele na potřeby farnosti..