Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuální ohlášky

 

OHLÁŠKY 48

Slavnost_Ježíše_Krista_Krále_A_26_11_2023

 

 

- Tuto neděli se v besídce 8:30 – 12:00 budou přijímat intence na r. 2024 do farního kostela. Noste své intence čitelně napsány na samolepicích lístečcích. Poznamenejte si do svých kalendářů, na kdy jste si intenci zadali.

 

- Charita Vlašim srdečně zve koledníky Tříkrálové sbírky do vlašimského kina na promítání nové animované pohádky Mezi živly tuto neděli 26. listopadu od 13:00 a od 15:00 hodin. Z organizačních důvodů žádáme o rezervaci míst na vybraný čas koordinátorce TKS Janě Srbové na tel: 732 277 256 nebo email: trikralova.sbirka@charita.vlasim.cz

 

- V pátek bude v 15:30 společenství mladších dětí, v 16:00 náboženství pro předškoláčky a od 19:00 spolčo pro mládež.

 

- V pátek 1. 12. do 20:00 pořádá Farnost Keblov a Charita Vlašim ples v Dolních Kralovicích. Ještě jsou k dispozici lístky. Výtěžek na stacionář v Bolince.

 

- Jarmark pro Charitu na vybudování stacionáře je v plánu v sobotu

2. prosince 9:00 – 13:00 u farního kostela a bude přehlídkou šikovnosti místních. Výrobky řemeslné, trvanlivé dobroty atd. noste do sakristie či Mirce Ptáčkové.

 

- Adventní jarmark v Domašíně v sobotu 9. prosince 12:00 – 17:00 na domašínském náměstí. Vystoupí kapela SRDCAŘI. Perníkový betlém v kostele za doprovodu adventní hudby a další překvapení.

 

- V neděli 10. prosince 9:00 – 12:30 bude před farním kostelem Jiří Foller prodávat křesťanskou literaturu. Využijte k nákupu vánočních darů.

 

- V neděli 10. prosince od 15:00 ve farním kostele adventní duchovní obnova    s P. Petrem Havlíkem.

 

- Vánoční pořad bohoslužeb je letos je mimořádně složitý. Na 24. prosince připadá jak 4. neděle adventní, tak také Štědrý večer a půlnoční mše.

Dobře si naplánujte návštěvy vánočních bohoslužeb.

 

- Na farním webu je odkaz na záznam mše sv. s panem biskupem Václavem Malým a bývalými vlašimskými kněžími z oslav 500 let kostela ze 2. září tohoto roku. Sledujte a sdílejte!

 

- Mše pro začátečníky - pro ty, kteří se v kostele necítí úplně jako doma, popř. nevědí co, jak a proč dělat. Liturgie s výkladem základních pojmů, postojů.

Každou poslední neděli v měsíci ve farním kostele v Čechticích v 17:00.

 

- Sbírka minulé neděle na potřeby farnosti činila 14 830,- Kč.

Příští sbírka je do fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních.