Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuální ohlášky

OHLÁŠKY 09

2_neděle_postní_B_28_02_2021

- Díky inspiraci Centra pro rodinu, Olomouc jsme připravili námět postní cestičky pro děti naší farnosti. Zájemci o materiály se prosíme nahlaste panu kaplanovi na jeho mailovou adresu: miroslav.auxt@mail.com.

Náboženství a příprava na biřmování pod vedením pana kaplana probíhá ve středu online formou.

4.-5. třída od 13:30 - 14:00, odkaz k přihlášení zaslán ve 13:20

 6.-7. třída od 14:10 - 14:45, odkaz k přihlášení zaslán ve 14:00

 8.-9. třída od 14:50 - 15:20, odkaz k přihlášení zaslán ve 14:45

 Biřmování - každý druhý týden ve středu od 19:00

- Aktivity farnosti po dobu nouzového stavu:

                             1) Pro starší a nemocné:

                                 Farní callcentrum aneb „Dobrý den, jak se máte?“

                             2) Pro rodiny s dětmi: „Místo zázraků“

                            3) Pro všechny farníky dobré vůle: „Farní maraton“

- Současná vládní nařízení k současnému stavu:

Od 1. března nebude možné z důvodu účasti na bohoslužbě překročit hranice okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt.

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet přítomných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby.

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovat rozestup od osob sedících před  a za vámi.

Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.

Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv farníků. Zpěváci či sbor musí být případně ve stavebně odděleném prostoru či např. na kůru.

Rovněž nesmí docházet k podávání rukou během pozdravení pokoje.

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

Celé znění usnesení Vlády ČR č. 216 (bohoslužeb se týká bod VI. odstavec 2) naleznete v příloze, stejně tak jako usnesení č. 198 platné pro dny 27. - 28. února.

Ve farním kostele se zpovídá půl hodiny přede mší sv. v besídce.

Sbírka minulé neděle činila 8 898,- Kč.

 

- Poděkování pana kardinála Dominika za Tříkrálovou sbírku:    

                   Milí kněží a farníci, milé sestry a milí bratři,

   děkujeme, že i v této náročné době myslíte na druhé a podpořili jste tradiční Tříkrálovou sbírku, která letos vzhledem k hygienické situaci probíhala netradičně.

I přes veliké komplikace, které současná epidemie způsobila, se podařilo zorganizovat Tříkrálovou sbírku 2021 s velkým úspěchem a bylo vybráno 40% částky z loňského roku.

Srdečné poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci, a také dárcům, kteří svým darem vyjádřili, že si váží služeb charity pro dobro naší společnosti a ve prospěch potřebných lidí ve světě.

Finanční dar se mohl vložit do zapečetěných kasiček, které byly umístěny ve veřejných prostorech nebo zaslat online.

I když online koledování je otevřené ještě do konce dubna, můžeme již nyní s radostí konstatovat, že se vybralo k dnešnímu dni 3.492.204 Kč.

Konkrétní výsledky jsou průběžně uváděny na webu Tříkrálové sbírky: www.trikralovasbirka.cz

Děkujeme za vaši štědrost a Pán Bůh odplať všem, kteří se na Tříkrálové sbírce jakkoliv podíleli.     

 

                                                                              Dominik kardinál Duka

arcibiskup pražský