Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuální ohlášky

 

OHLÁŠKY  19

4._neděle_velikonoční_C_08_05_2022

 

- Děkujeme paní Němcové za uspořádání autobusového zájezdu na včerejší Diecézní pouť za nová kněžská povolání na Svaté hoře u Příbrami.

 

- Tuto neděli 8. května bude ve farním kostele pouze jediná mše sv.                v 10:00 s 1. svatým přijímáním našich dětí.

Při mši nefoťte, bude profesionální fotografka, která fotky nasdílí!

 

- Až do konce května a první týden v červnu

budou úterní mše sv. ve farním kostele v 18:00, nikoliv ráno v 8:00.

- Až do konce května a první týden v červnu

nebudou mše sv. ve středu v 17:00 v Domašíně.

- Májové pobožnosti v Domašíně se budou konat v úterý a čtvrtek v 18:00.

 

- Náboženství pro chotýšanské děti se bude konat jako obvykle každou středu v 15:20 na faře s katechetkou Miluškou Martínkovou.

- Ve středu v 19:00 na faře se bude konat příprava biřmovanců.

- V pátek bude v 15:30 setkání ministrantů.

 

- V sobotu 14. 5. proběhnou Sobotní štrády. Je to akce pro děti a mladé od    1. třídy až po střední školu. Sraz bude před farním kostelem v 14:00. Akce skončí přibližně kolem 18:00. Podrobnější informace u Jakuba Matějovského.

 

- V neděli 15. května v 15:00 bude na farní zahradě herní odpoledne pro děti ukrajinských rodin, které připravily děti naší farnosti pod názvem Děti dětem. 15:15 soutěže, 17:00 opékání dobrot, 19:00 modlitba ve farním kostele.

 

- Každý pátek v měsíci květnu přede mší sv. ve farním kostele se budou děti  modlit růženec s kandidátkou beatifikace Pauline – Marie Jaricot (1799 - 1862), zakladatelkou katolického díla Šíření víry, které je součástí Papežských misijních děl. Animátoři dětských skupin, přihlašujte své děti na ještě volné termíny na seznam v sakristii.

- Biřmovat bude letos v naší farnosti pan biskup Václav Malý v neděli 22. května v 10:00 ve farním kostele.

- Rodiče, přihlašujte děti na příměstský tábor u Anežky Farionové 722 044 706

a na letní tábory 17. 8. - 21. 8. a 24. - 27. 8. v Křivsoudově u Jakuba Matějovského 732 498 859.

- Noc kostelů bude letos v pátek 10. června 2022. Program je již kompletní.

- Slavnost Těla a Krve Páně bude letos ve čtvrtek 16. června.

- Sbírka minulé neděle činila 12 400,- Kč.