Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuální ohlášky

                                                                                                                                                 Ohlášky 23

Slavnost_Nejsvětější_Trojice_A_07_06_2020                                                                                                                                            

- V úterý v 15:45 na faře bude poslední příprava dětí na 1. sv. přijímání.

 

- V úterý ve 20:00 na faře bude zkouška pěveckého sboru.

 

- Ve středu v 19:00 na faře bude schůzka organizátorů Noci kostelů.

 

- Ve čtvrtek 11. června společně oslavíme Slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. ve farním kostele nebude ráno v 8:00 nýbrž až v 18:00. Po mši sv. bude následovat průvod s Nejsvětější Svátostí po městě ke čtyřem oltářům za doprovodu dechové hudby Sebranka. V 17:30 bude na farní zahradě nácvik nosičů nebes.

 

- V pátek v 9:30 v besídce a na farní zahradě setkání matek s malými dětmi – Mamín.

 

- Noc kostelů se letos uskuteční v pátek 12. června 2020 ve farním kostele, v Domašíně, v Kondraci i ve Velíši. Podrobné programy na nástěnkách i na farním webu. Ve farním kostele začne NK již od 16:00 interaktivní prohlídkou kostela. V 17:00 bude komentovaná mše sv. V 18:00 dětské vyrábění v besídce. Zároveň v 18:00 prohlídka kostela pro dospělé, exkurze k varhanám, přehlídka liturgických předmětů a oděvů. Zároveň na farní zahradě bude let dronem, roboti, mluvící socha jako infostánek, opékání buřtů, soutěže pro děti. V 18:45 čtení z Písma sv.. 19:30 prezentace Charity Vlašim. Ve 20:00 koncert pěveckého sboru Diphtheria s panem farářem. Zazní i varhanní hudba J. S. Bacha v podání pana faráře na Hammondovy varhany. 21:00 modlitba ve stylu Taize. 21:45 degustace mešního vína s výkladem. 22:00 prohlídka kostela, psaní přímluv Bohu, rozhovor s knězem atd. V Domašíně, Kondraci a Velíši budou samostatné programy – sledujte na plakátech!

 

- V sobotu se uskuteční Setkání manželských společenství vlašimského vikariátu

16 h -  společná mše sv. v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi

17 h – přátelské setkání na farní zahradě, občerstvení, večeře formou grilování

Kdo můžete, přineste, prosím, něco dobrého ke kávě, či slanou dobrotu

20 h - Divadlo Jeřábi:  Miláček / Píseň písní (na motivy básnického dramatu  "Před zlatnickým krámem" od K. Wojtyly/ sv. Jana Pavla II.) – v kostele sv. Jiljí viz plakát

 

V sobotu bude tedy mše sv. ve farním kostele již v 16:00, nikoli v 18:00.

V Kondraci bude mše sv. v sobotu v 16:00. V neděli nikoliv!

 

- V 17:00 bude na faře zpovídání našich prvokomunikantů.

 

V neděli bude ve farním kostele pouze jedna mše v 10:00 kvůli 1. sv. přijímání dětí.  

 

- Kněžské svěcení bude v sobotu 20. června v 10:00 v katedrále. Vysvěcen bude náš nový kaplan Miroslav Auxt. Zájemci o cestu hlaste se u paní Němcové 722 741 955.

 

- V neděli 21. 6. od 9.00 do 12.30 před farním kostelem bude Jiří Foller prodávat knihy.

 

- Sbírka minulé neděle činila 12 650,- Kč.