Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuální ohlášky

 

OHLÁŠKY 22

Slavnost_Seslání_Ducha_Svatého_A_28_05_2023

 

- Na farním webu jsou fotky z 1. sv. přijímání a také z biřmování.

 

- V úterý 30. května nebude mše sv. od 17:30 v Domašíně.

 

- Ve středu bude na faře v 19:00 setkání Pastorační rady.

 

- V tomto týdnu výjimečně nebude mše sv. ve Vracovicích v úterý, ale ve čtvrtek v 17:00. V neděli jako obvykle v 11:00.

 

- V pátek bude mše sv. ve farním kostele výjimečně v 8:00 kvůli Noci kostelů.

 

- V pátek v 18:00 ve farním kostele začíná Noc kostelů.

Program na farním webu a na nástěnkách. Pozvěte své přátele a známé!

 

- Noc kostelů v Kondraci: 19:00 Do montérek – hra pro dospělé a děti, 20:30 – vystoupení Malé scholy Vlašim, 21:00 – Všechny cesty vedou do Říma – beseda mladých. (Prohlídka farního muzea, občerstvení, farní zahrada, dětské hřiště)

 

- Společenství mladších dětí v pátek nebude. Společenství mládeže bude      v pátek na faře, v besídce bude zázemí účinkujících na Noci kostelů.

 

- V sobotu 3. června v 9:00 bude ve farním kostele brigáda na přípravu kostela před malováním. Přijďte v hojném počtu.

 

- Malování farního kostela bude probíhat od pondělí 5. června asi 10 dní.

Mše sv. ve všední dny budou v besídce. Nedělní mše sv. budou také               v besídce, v případě příhodného počasí na farní zahradě. Sledujte ohlášky, vývěsky a farní web!!!

 

- Ve čtvrtek 8. června je Slavnost Těla a Krve Páně.

Mše sv. nebude v 8:00 nýbrž v 18:00 na farní zahradě.

 

- V besídce je zřízena malá knihovna, kde je možné si vypůjčit knihy. Děkujeme Marušce Jíchové za její pořízení a dobrý nápad.

- K 1. 7. odchází po třech letech služby z naší farnosti pan kaplan Miroslav, který je od stejného data ustanoven administrátorem farnosti Jílové u Prahy.

Bude se loučit v neděli 18. 6.: 1) při farní mši sv. v 9:30 2) při dětské mši sv.      v 11:00 3) v besídce ve 14:00, kde bude promítání fotografií z pouti do Říma                   a neformální rozloučení.

 

- K 1. 7. přijde do naší farnosti novokněz P. Matěj Jirsa. V sobotu 17. června přijme v katedrále kněžské svěcení. Pokud bude dosti zájemců, pojedeme společně autobusem. Zájemci, hlaste se u paní Ječmínkové 723 916 903.

        

         - Sbírka minulé neděle na potřeby farnosti činila 16 697,- Kč.