Jdi na obsah Jdi na menu
 

Úvod – Pozvánky a oznámení

 

Liturgie hodin v Domašíně

Rubrika: Pozvánky a oznámení

Srdečně zveme na společné prožití ranních modliteb (modlitba se čtením a ranní chvály) v kostele sv. Jakuba v Domašíně

Velký pátek - v 9 h
Bílá sobota - v 9 h

 

Aktuální ohlášky

Rubrika: Pozvánky a oznámení

 

Velikonoční pořad bohoslužeb 2019

Rubrika: Pozvánky a oznámení

 
 Vlašim 
 Domašín 
 Kondrac 
 Velíš 
 Vracovice 
 Zelený čtvrtek
18:00
16:00
16:00
18:00
 
 Velký pátek
18:00
16:00
16:00
18:00
 Bílá sobota (velikonoční vigilie) 
22:00
19:00
22:00
19:00
 Neděle velikonoční
9:30
8:00
9:30
8:00
11:00
11:00
 Pondělí velikonoční
9:30
8:00
9:30
8:00
 

 

 

Misijní štrúdlování 2019

Rubrika: Pozvánky a oznámení

V sobotu a neděli 27. a 28. dubna 2019 se uskuteční Misijní štrúdlování® – Akce na podporu hladovějících dětí v misijních oblastech světa.

Upečte jakýkoli štrúdl (sladký, slaný) a přineste do farní besídky v sobotu 27. 4. 2019 v čase od 16:30 do 17 hodin. V neděli po ranní mši svaté (mezi 10:30 a 11 h) štrúdly nabídneme s prosbou o finanční dar, jehož výši necháváme dobrosrdečnosti zúčastněných. Celý výtěžek bude odeslán na konto Papežských misijních děl, která obnos použijí pro ty nejpotřebnější děti v chudých částech světa.

Plakátek k akci

 

Vyšlo nové číslo Doteku

Rubrika: Pozvánky a oznámení

Dubnové vydání farního časopisu Dotek je ke stažení na stránce časopisu.

 

Pozvánka na kurz PPR

Rubrika: Pozvánky a oznámení

Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství pro manžele, snoubence a další zájemce
Místo konání:Fara Praha-Strašnice, Ke Strašnické 10
Termíny (4 navazující setkání): 21. 3., 11. 4., 2. 5. a 16. 5. 2019 vždy od 19 do 21.30 hodin
Lektorský pár: Miroslav a Jitka Novákovi, novakovi@lpp.cz, 775 358 911

Plakátek k akci

 

Farní tábor v Klokotech

Rubrika: Pozvánky a oznámení

Zveme děti věku 9-15 let na farní tábor Dítě z Becchi, který se koná 18.-25.8.2019 v Klokotech. Cena 2000 Kč, sourozenecká sleva 200 Kč.

Přihláška na tábor

 

Taneční večírek

Rubrika: Pozvánky a oznámení

| Fotografie: Taneční večírek farnosti

Svatý Pavel v listu Filipanům nás vybízí: „Radujte se v Pánu stále, …"

Je fajn, že se jako křesťané můžeme radovat, že máme stále důvod k radosti a že tuto radost můžeme projevovat různým způsobem.

Právě taneční večírek farnosti, který proběhl v pátek 22.2.2019, byl pravým důkazem radosti a touhy být spolu s druhými lidmi, vytvářet společenství. Večírek to byl opravdu vydařený, atmosféra byla úžasná a přitom rodinná...

 

Farní minitábor V hlavě

Rubrika: Pozvánky a oznámení

Farní minitábor V hlavě pro děti od 5 do 9 let bude v Křivsoudově 26.-30. 8. 2019. Cena 1000 Kč. Přihláška online nebo u Nikči Jiráskové, tel. 732 257 130, e-mail nicoljiraskova@gmail.com

Plakátek k táboru

 

Příchovice 2019

Rubrika: Pozvánky a oznámení

Přidány fotografie z akce

Již nepočitatelně dlouho, nějakou tu dekádu let, jezdíme s naší farností z Vlašimi na bohulibé místo do Příchovic. Stejně jako každý rok i letos byl vypraven plný autobus mládežníků natěšených nejen na lyžování na sjezdovce U Čápa, ale i na duchovní program, který nám příchovičtí „týmáci“ v čele s knězem Jožkou Kadlecem připravili. Na tomto krásném místě jsme strávili šest úžasných dní z jarních prázdnin...

 

Farní příměstský tábor

Rubrika: Pozvánky a oznámení

15.–19. 7. 2019 se v besídce u kostela sv. Jiljí ve Vlašimi bude konat příměstský tábor pro děti od 5 do 9 let. Vyplněné přihášky prosím odevzdejte do 30. dubna 2019 Miroslavě Ptáčkové.

 

Pouť do San Giovanni Rotondo s P. Vojtěchem Novákem

Rubrika: Pozvánky a oznámení

Nabídka pouti do Lurd s P. Jerzym Gapskim

Rubrika: Pozvánky a oznámení

Nově zřízené gymnázium sv. Augustina v Praze

Rubrika: Pozvánky a oznámení

Zápis z lednové schůze pastorační rady farnosti

Rubrika: Pozvánky a oznámení

... je na stránce se zápisy.

 

Nabídka penzionu Panský dům

Rubrika: Pozvánky a oznámení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

posílám Vám s dovolením plakátek s akcemi v penzionu Panský dům na 1/3 roku 2019 a prosím o jeho uveřejnění na Vašem farním webu či FB...

 

Duchovní aktivity v Domašíně

Rubrika: Pozvánky a oznámení

Petice za podporu manželství

Rubrika: Pozvánky a oznámení

Milí přátelé,

asi jste již registrovali, že skupina poslanců včele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů.

Je to i reakce na jiný poslanecký návrh, který naopak žádá tzv. manželství pro všechny (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili cca 70 tisíc podpisů, což není bohužel málo a jejich šance na úspěch je poměrně velká...

 

Prosba o spolupráci od pastorační rady farnosti

Rubrika: Pozvánky a oznámení

Vážení přátelé,

s vděčností a pokorou za všechny aktivity, které v naší farnosti probíhají, si Vás nově ustanovená pastorační rada vlašimské farnosti dovoluje oslovit s prosbou o spolupráci. Rádi bychom v kontextu § 2 stanov pro pastorační radu rozvíjeli zejména  duchovní růst nás všech a tím i celé farnosti, nejlépe s dopadem i za její hranice. Rádi bychom tedy vždy v mezičase před dalším liturgickým obdobím udělali jakýsi průzkum, sběr nápadů, které bychom následně na pastorační radě probrali. Slibujeme si od toho, že z našich návrhů vzejde konkrétní aktivita, program nebo ideálně dlouhodobější plán...

 

Modlitba za P. Michala Kimáka

Rubrika: Pozvánky a oznámení

Zdravotní stav P. Michala je velmi vážný. Jeho organismus se podařilo stabilizovat, všechny základní životní funkce běží, kromě jediné, a tou je činnost mozku...

 

Rozpis úklidu kostela, fary a besídky

Rubrika: Pozvánky a oznámení