Jdi na obsah Jdi na menu
 

Prosba generálního vikáře ohledně charit

Milí spolubratři,

před několika dny jsem Vám posílal zprávu o aktivitách charit v naší arcidiecézi. I když se o jejich práci v médiích moc nehovoří, pracují v těchto nelehkých podmínkách a z velké části se starají právě o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné. Pečovat o nemocné, staré, lidi bez domova, to se nedá dělat home office.

S aktuálními opatřeními se pojí zvýšené náklady. A k tomu se plánovaná sbírka v neděli 22. 3. na činnost charit v naší arcidiecézi nemohla konat.

Proto Vás prosím, vyvěste na farní webové stránky a hlavně sdělte, osobně či zašlete různým způsobem svým farníkům, naši prosbu.

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:  
Bankovní spojení: 749011 / 5500 
variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 

Bratři, děkuji vám za to, že této prosbě budete věnovat pozornost.
Všem, kdo se rozhodnou charitní dílo takto podpořit, patří veliký dík.

Ochranu před každým zlem i před virem vyprošuje

Mons. Jan Balík
generální vikář a prezident Arcidiecézní charity