Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stalo se

Příspěvky

Příprava na život v manželství

Rubrika: Stalo se

Od 6. března do 24. dubna probíhá pro snoubence nebo páry uvažující o manželství příprava na život v manželství...

 

Sbírka potravin pro lidi v tísni

Rubrika: Stalo se

Z důvodu opožděné výplaty dávek státní sociální podpory se řada lidí, včetně matek s dětmi ubytovaných v azylovém domě, dostala do tíživé situace. Farní charita Vlašim vyhlašuje ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Vlašim sbírku potravin, nejlépe trvanlivých.

Potraviny lze darovat tento týden, od 6. 2. do 12. 2. 2012, vždy půl hodiny před mší sv. v budově besídky u kostela sv. Jiljí, nebo v kanceláři FCh Vlašim, která se nachází v 2. patře polikliniky pod nádražím, naproti oční ambulanci, a to v době od 9 do 15 h.

Předem díky!

 

Jarní misijní jarmark

Rubrika: Stalo se

Srdečně vás zveme k účasti na akci Misijní jarmark, tentokrát s jarní tématikou. Prodej se uskuteční 26. 2. 2012 po obou mších svatých ve farní besídce u kostela sv. Jiljí ve Vlašimi.

Výtěžek z prodeje bude poukázán na konto Papežského misijního díla dětí.

Přejete-li si na jarmark věnovat nějaký svůj výrobek, jarní dekoraci, kraslice či jiné vámi tvořené věci, můžete tak učinit do 23. 2. 2011. Kontaktujte Mirku Ptáčkovou (tel: 731 363 994).

Těší se Manželské společenství Vlašim

 

Jáhenské svěcení Davida Seiferta

Rubrika: Stalo se

| Fotografie: Jáhenské svěcení Davida Seiferta

neděli 22. ledna 2012 v 10 h ve farním kostele přijme z rukou otce biskupa Václava Malého jáhenské svěcení náš farník David Seifert...

 

Ekumenická bohoslužba - leden 2012

Rubrika: Stalo se

Křesťanské církve a sbory působící ve Vlašimi srdečně zvou všechny křesťany na ekumenickou bohoslužbu, která se koná v římskokatolickém kostele sv. Jiljí ve Vlašimi ve čtvrtek 19. ledna 2012 od 18 h.

Plakátek k bohoslužbě

 

Koncert souboru Ludus musicus

Rubrika: Stalo se

V neděli 8. 1. 2012 se uskuteční Tříkrálový koncert souboru Ludus musicus. Komponovaný program má název Putování za hvězdou a vidět ho můžeme od 16 h ve vlašimském kostele sv. Jiljí.

Plakátek ke koncertu

 

Výtěžek misijního jarmarku

Rubrika: Stalo se

Děkujeme organizátorům misijního jarmarku i všem, kdo finančně přispěli. Výtěžek misijního jarmarku činí 12 650 Kč a tato částka poputuje na konto Papežského misijního díla dětí.

 

Volby do pastorační rady farnosti

Rubrika: Stalo se

Na 4. neděli adventní 18. prosince 2011 proběhnou v našich kostelích volby do pastorační rady naší farnosti. Seznamy těch, kdo byli farníky navrženi jako kandidáti, jsou uvedeny na nástěnkách a níže v tomto článku...

 

Perníkový betlém pro Domašín

Rubrika: Stalo se

Všichni jsou zváni zapojit se do výroby perníkového betléma v domašínském kostele...

 

Koncert Podblanického smíšeného sboru a orchestru

Rubrika: Stalo se

V úterý 27. 12. 2011 od 16 h ve vlašimském kostele sv. Jiljí proběhne již tradiční koncert Podblanického smíšeného sboru a orchestru.

 

Mikulášská besídka pro děti

Rubrika: Stalo se

| Fotografie: Mikulášská besídka 2011

 

V pondělí 5. 12. 2011 od 16 h se ve farní besídce uskuteční mikulášská besídka pro děti.
 

Rorátní bohoslužby

Rubrika: Stalo se

V době adventní bude každý pátek od 6:30 ve farním kostele rorátní mše svatá. Večerní mše sv. v 18 h zůstává nezměněna.

 

Misijní koláč 2011 ve Vlašimi

Rubrika: Stalo se

Na misijní neděli, tedy 23. října 2011, proběhla v naší farnosti akce „Misijní koláč“ na podporu Papežských misijních děl...

 

Dušičkové bohoslužby a pobožnosti

Rubrika: Stalo se

 

Misijní jarmark – výzva

Rubrika: Stalo se

Na třetí neděli adventní (11.12.2011) plánujeme připravit misijní jarmark, jehož celý výtěžek by putoval – jako předvánoční dárek – na konto Papežského misijního díla dětí.

Vyzýváme proto všechny, kteří by chtěli přispět jakýmkoli svým výrobkem (vánoční ozdoby, drhané, drátované, vystřihované drobnosti, šperky, výrobky z fima, pedigu, papíru, textilu, filců, malované sklo, smaltované výrobky…) či nakreslením vánoční pohlednice (kartičky máme k dispozici, můžeme nabídnout), aby svá díla nosili na faru nebo přímo Mirce Ptáčkové (tel: 731 363 994) kdykoli až do 10. prosince 2011.

Přejeme dostatek tvůrčích nápadů i času je realizovat a těšíme se na spolupráci!

Manželské společenství Vlašim

 

Pozvánka na adventní koncert německého souboru historických hudebních nástrojů

Rubrika: Stalo se

Zveme vás na adventní koncert německého souboru historických hudebních nástrojů DRESDNER STADTPFEIFER v sobotu 10. prosince 2011 v 16 h ve farním kostele sv. Jiljí ve Vlašimi...

Plakátek k akci

 

Adventní duchovní obnova pro farnost Vlašim

Rubrika: Stalo se

Zveme všechny na adventní duchovní obnovu do kostela sv. Jiljí v sobotu 3. prosince 2011...

 

Přednáška dr. Vojtěcha Eliáše o Charitě

Rubrika: Stalo se

| Fotografie: Přednáška dr. Eliáše

Farní charita Vlašim zve na přednášku prezidenta Arcidiecézní charity Praha, P. Dr. Vojtěcha Eliáše, Charita a současnost, která se uskuteční v předvečer Dne Charity v pondělí 26. září 2011 od 18:45 v kostele sv. Jiljí po večerní mši svaté (začátek mše sv. v 18 h).

 

Misijní koláč u příležitosti Misijní neděle

Rubrika: Stalo se

Naše farnost se na Misijní neděli 23. 10. 2011. zapojí do podpory papežského misijního díla akcí Misijní koláč. Prosíme všechny o pomoc...

 

Změny v Adopci na dálku

Rubrika: Stalo se

Náš podporovaný chlapec Naveen N. D'Souza poslal poslední dopis a ukončil svou účast v projektu Adopce na dálku®. O naší podporavané dívce Glorii Namuddu přišla školní zpráva. Od obou dětí máme současné fotografie. Vše je ke shlédnutí na naší stránce Adopce na dálku.

 

Podzimní setkání seniorů

Rubrika: Stalo se

Farní charita Vlašim pořádá ve čtvrtek 13. října 2011 setkání seniorů.

Program: mše svatá od 10 hkostele sv. Jiljí, následuje setkání v budově besídky – přátelské popovídání a pohoštění.

Srdečně Vás zveme!

 

Podblanický hudební podzim ve Vlašimi

Rubrika: Stalo se

Ve čtvrtek 27. října 2011 v 19 hodin v kostele sv. Jiljí se v rámci 27. ročníku festivalu Podblanický hudební podzim uskuteční koncert tělesa Camerata filarmonica Bohemia a spojených sborů Pražští pěvci a La Gioia. Další informace na stránkách festivalu.

Plakátek ke koncertu

 

Koncert na podporu afrických zemí

Rubrika: Stalo se

Farní charita Vlašim pořádá 28. 10. 2011 od 19 h v sále zámku ve Vlašimi koncert na pomoc zemím v oblasti Afrického rohu postiženým hladomorem...

 

Koncert kulatých výročí - 5 let souboru Musica da chiesa

Rubrika: Stalo se

Koncert se koná v pondělí 25. července 201118:00 kostele sv. Jakuba v Domašíně.

 

Mše s našimi seniory

Rubrika: Stalo se

Ve čtvrtek 19. května 2011 v 10 h se ve farním kostele sv. Jiljí ve Vlašimi uskuteční mše svatá za účasti našich bratří a sester z domova seniorů. Po mši svaté následuje přátelské pohoštění ve farní besídce.

V 8 h mše svatá nebude.

 

Biřmování ve Vlašimi

Rubrika: Stalo se

V pátek 27. května 2011 v 18 h bude při mši svaté v kostele sv. Jiljí Mons. Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, udělovat svátost biřmování. Srdečně zve Římskokatolická farnost Vlašim.

Plakátek k akci

 

Přednáška Mgr. Marka Váchy, Ph. D. na téma Křesťanství a ekologie

Rubrika: Stalo se

| Fotografie: Přednáška dr. Marka Váchy

Římskokatolická farnost Vlašim všechny srdečně zve na přednášku Křesťanství a ekologie, kterou pronese známý katolický kněz a vědec P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. ve farním kostele sv. Jiljí v pátek 29. dubna 2011 v 17:30 h...

 

Pozvánka na jarní setkání seniorů

Rubrika: Stalo se

Farní charita Vlašim vás zve 19. května 2011 na jarní setkání seniorů, které začíná mší svatou v 10 h v kostele sv. Jiljí, po které následuje příjemné posezení v budově besídky. Přijďte s námi strávit pár chvil a nadechnout se jara...

 

Pozvánka na koncert Podblanického orchestru

Rubrika: Stalo se

Římskokatolická farnost Vlašim vás srdečně zve na koncert Podblanického orchestru a sboru pod vedením dirigenta Jiřího Volka. Program: A. Dvořák, W. A. Mozart, B. Smetana, G. Verdi. Koncert se koná na Květnou neděli 17. dubna 2011 v 15 h v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi.

 

Biskup Karel Herbst bude ve Velíši

Rubrika: Stalo se

| Fotografie: Návštěva biskupa Karla Herbsta

Římskokatolická farnost Velíš srdečně zve na oslavu svátku sv. Josefa s biskupem Mons. Karlem Herbstem, SDB v neděli 20. března 2011 při mši svaté v 8.30 hodin v kostele sv. Josefa ve Velíši...