Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stalo se

Příspěvky

Koncert souboru Rolnička s P. Martinem Sklenářem

Rubrika: Stalo se

Při příležitosti Dne dětí se uskuteční 1. 6. 2014 od 16 h ve farním kostele koncert (nejen pro děti) dětského pěveckého sboru Rolnička se svým sólistou otcem Martinem Sklenářem, který dříve ve sboru vystupoval. Všichni jste srdečně zváni – jak na koncert, tak na následné přátelské setkání a malé pohoštění v besídce a na farní zahradě...

 

Pozvánka na svatodušní vigilii

Rubrika: Stalo se

Srdečně zveme na Svatodušní vigilii v předvečer dne Letnic. Přijďte se společně modlit a prosit o dary Ducha svatého pro sebe, své blízké, rodinu, přátele i naše farní společenství. Svatodušní vigilie se uskuteční v kostele ve Velíšisobotu 7. června od půl desáté večer...

 

Posezení při příležitosti Dne matek

Rubrika: Stalo se

Farní charita Vlašim vás srdečně zve do farní besídky u kostela sv. Jiljí ve Vlašimi na přátelské posezení, které se uskuteční v neděli 11. května 2014 od 14 h v rámci oslav Dne matek.

 

Letní farní tábor 2014 - Tajemství svatého grálu

Rubrika: Stalo se

Také letos pořádá naše farnost letní dětský tábor pojmenovaný Tajemství Svatého grálu. Tábor se uskuteční poslední týden v srpnu ve Slivici u Příbrami. Přihlaste se do konce května (ale samozřejmě čím dříve, tím lépe, již třetina míst je obsazených)...

 

Výsledek Misijního štrúdlovaání

Rubrika: Stalo se

V neděli 27. dubna 2014 se ve Vlašimi konal již třetí ročník celostátní akce Misijní štrúdlování. Zapojilo se 18 pekařek. Přinesly celkem 50,5 nohy štrúdlů nejrůznějších náplní, které jsme naporcovali do 82 balíčků. Ty jsme v neděli po ranní mši svaté nabídli lidem před kostelem sv. Jiljí. Výtěžek činí 7430 Kč, které v pondělí 28.4.2014 odešlu na konto Papežských misijních děl k podpoře hladovějících sirotků v misiích. Obrovský dík patří všem, kteří se jakkoli zapojili a pomohli tak dobré věci.

Za organizátory Miroslava Ptáčková

 

Koncert ke Dni matek

Rubrika: Stalo se

Koncert souboru COLLEGIUM PROPRIUM se uskuteční v neděli 11. května 2014 v 16 hodin ve farním kostele Sv. Jiljí ve Vlašimi.

Plakát ke koncertu

 

Misijní štrúdlování® – záchrana dětí trpících hladem

Rubrika: Stalo se

Papežská misijní díla ve spolupráci s Římskokatolickou farností Vlašim pořádají 3. ročník celostátní akce MISIJNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ® – záchrana dětí trpících hladem

 

(365)Vikariátní dětský a ministrantský den

Rubrika: Stalo se

Vikariát Vlašim pořádá v sobotu 5. dubna 2013 Vikariátní dětský a ministrantský den, který se uskuteční od 9:00 do 16:00 na statku v Palčicích. Zájemci, přihlašujte se u svých kněží. Srdečně zve Vikariát Vlašim.

Plakátek

 

Víkendovka na Hrádku 21.-23. 3. 2014

Rubrika: Stalo se

 

Připravujeme se na Noc kostelů

Rubrika: Stalo se

Banner Noci kostelů 2014

23. května 2014 proběhne v celé republice a některých dalších státech opět Noc kostelů. Naše farnost je také přihlášena, tentokrát s programem pouze ve farním kostele. Iniciátoři s nabídkou programu, hlaste se u pana faráře.

 

Pouť do Říma - sv. Anežka Česká s P. Martinem Sklenářem

Rubrika: Stalo se

Připomínková děkovná pouť ve dnech 25. října až 2. listopadu 2014 k 25. výročí svatořečení Anežky Přemyslovny. Vydáme se po stopách svatých Františka a Kláry, jejichž řeholi přijala a žila Anežka Česká. Připomeneme si chvíle a místa spojená s její kanonizací. Generální audience u Svatého Otce.

Úvodní informace, Program pouti

 

Zápis ze schůzky o rekonstrukci besídky 3. 2. 2014 a přehled úkolů

Rubrika: Stalo se

Vítězný návrh projektu rekonstrukce farní besídky

Rubrika: Stalo se

Dne 3. 2. 2013 byl na schůzce farníků o rekonstrukci farní besídky jednomyslně vybrán jeden z návrhů projektu rekonstrukce.

Vizualizace vítězného návrhu

 

Loňský dopis o nápadu rekonstrukce farní besídky

Rubrika: Stalo se

Vážený pane faráři, pastorační a ekonomická rado,

v souvislosti s nedávno vytvořeným Pastoračním plánem farnosti a se zkušenostmi z půlročního fungování dětských pátečních odpolední se na Vás obracíme s návrhem vytvoření odpovídajícího zázemí pro realizaci a rozvoj pastoračních aktivit farnosti. Jedná se o více etapový investiční projekt rekonstrukce a vybavení farní besídky a využití části farní zahrady...

 

(344)Manželská duchovní obnova

Rubrika: Stalo se

| Fotografie: Manželská duchovní obnova 2014

Manželská duchovní obnova se bude konat 18. a 19. ledna 2014 ve Spolkovém domě. Přihlásit se na ni je nutné do 12. ledna.

Plakátek k akci

 

Pozvánka na ekumenickou bohoslužbu

Rubrika: Stalo se

Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Církev bratrská a Římskokatolická církev pořádají společnou ekumenickou bohoslužbu. Farní kostel sv. Jiljí, Vlašim, čtvrtek 16. ledna 2014 v 18:00. Srdečně zvou: ThDr. Zdeněk Krušina, Th.D., vikář Církve československé husitské, Ing. Tomáš Dušek, ordinovaný presbyter Českobratrské církve evangelické, Jan Lukl, kazatel vlašimského sboru Církve bratrské, P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, farář Římskokatolické farnosti Vlašim

Plakátek k bohoslužbě

 

Biskup Herbst ve Vracovicích

Rubrika: Stalo se

| Fotografie: Biskup Herbst ve Vracovicích

Prvního ledna na Slavnost Matky Boží Panny Marie sloužil mši svatou ve Vracovicích pražský světící biskup Mons. Karel Herbst SDB. Otec biskup zavítal do vracovské kaple poprvé. Všechny farníky tato návštěva potěšila, ale zároveň je překvapila, jelikož nečekali, že by do této malé obce mohl zavítat tak vysoký církevní hodnostář. Po slavnostní mši se pan biskup vydal na oběd do jedné z farních rodin a na památku se podepsal do obecní kroniky. Na jeho návštěvu budou všichni dlouho vzpomínat.

 

(345)Misijní jarmark

Rubrika: Stalo se

| Fotografie: Misijní jarmark 2013

Už poněkolikáté se ve farní besídce konal Misijní jarmark. Byla jsem se tam několikrát s rodinou podívat a vždy na mne dýchla pozitivní atmosféra díla vícero lidí (manželského společenství, výrobců různých věcí, nakupujících…), kteří myslí na druhé a jsou schopni pro to něco udělat...

 

(341)Jarní prázdniny v Příchovicích

Rubrika: Stalo se

9.–14. února 2014, Centrum života mládeže Příchovice, pro děti od 4. do 9. třídy a pro SŠ a VŠ mládež...

 

Výsledek Misijního jarmarku v naší farnosti

Rubrika: Stalo se

Celková částka, kterou jsme jako výtěžek misijního jarmarku odeslali na konto Papežských misijních děl pro podporu chudých dětí a sirotků v misiích, činila 14 100 Kč...

 

Pozvánka na setkání tříkrálových koledníků

Rubrika: Stalo se

Srdečně zveme děti, které budou koledovat, a jejich rodiče na setkání, které se uskuteční v pátek 3. ledna 2014 od 16 h v Besídce za kostelem sv. Jiljí ve Vlašimi.

 

(339)Koncert souboru Ludus Musicus

Rubrika: Stalo se

Dne 27. 12. 2013 v 18 h ve farním kostele sv. Jiljí představí soubor LUDUS MUSICUS vánoční mši MISSA I. PRO FESTIS NATILITIIS, kterou složil P. Georgius Zrunek.

Plakátek ke koncertu

 

Večerní výšlap na Blaník pro muže

Rubrika: Stalo se

| Fotografie: Noční výšlap mužů na Blaník

Mužská skupinka, která se schází ve farnosti, zve všechny muže na večerní výšlap na Blaník spojený se mší sv., která se bude sloužit na vrcholku. Půjdeme ve středu 4. prosince přibližně v 19:15...

 

Víkendovka na Hrádku 13.-15. 12. 2013

Rubrika: Stalo se

"Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!"

Zveme na víkendovku pro 4.–9. třídu, která se bude konat 13.–15. 12. 2013 na Hrádku u Vlašimi. Přihlášky a více informací u P. Vojtěcha Smolky.

 

Dušičkové pobožnosti 2013

Rubrika: Stalo se

 

Výtěžek z prodeje misijních kalendářů

Rubrika: Stalo se

Na konto Papežských misijních děl bylo odesláno 3037 Kč jako výtěžek z prodeje 20 ks misijních kalendářů na rok 2014.

 

Oslava Dne Charity

Rubrika: Stalo se

V pátek 27. 9. 2013 se po mši sv. ve farním kostele uskuteční oslava Dne Charity — setkání pracovníků a příznivců Charity.

 

Víkendovka na téma Samsonův příběh pro 6.-9. třídu

Rubrika: Stalo se

 

Proběhl Misijní koláč

Rubrika: Stalo se

| Fotografie: Misijní koláč

V neděli 15.9.2013 proběhla v naší farnosti akce Misijní koláč. Sešla se řada buchet, bábovek, řezů, koláčů, z nichž některé byly i slané, muffinů a několik perníčků. Z toho všeho, co farníci ochotně napekli, jsme připravili 68 balíčků. Výtěžek z prodeje tzv. Misijního koláče činí 5 640 Kč. Peníze byly poukázány na konto Papežských misijních děl na podporu hladovějících dětí v misiích. Všem, kteří se jakýmkoli způsobem zúčastnili, Pán Bůh zaplať.

 

Farní charita zve na setkání seniorů

Rubrika: Stalo se

V úterý 1. října 2013 se v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi od 10 h bude slavit mše svatá, poté bude následovat setkání seniorů ve farní besídce.