Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuální ohlášky

Ohlášky 11

2_neděle_postní_C_17_03_2019

- Tuto neděli budou při farní mši přijaty za čekatelky křtu naše katechumenky Zita a Natálie.

- Na dnešní neděli 17. března připadá památka patrona Irska sv. Patrika. Ke cti a slávě tohoto světce se uskuteční dnes v 15:00 ve farním kostele koncert irské hudby souboru Musica da chiesa v podání našeho pana faráře a Tomáše Najbrta. Přijďte v hojném počtu a pozvěte své přátele a známé!

- Slavnost sv. Josefa oslavíme ve farním kostele při mši sv. v pondělí v 18:00 a v úterý v 8:00.

- V úterý v rámci vikariátní konference našeho vlašimského vikariátu bude vikariátní mše sv. v 9:00 ve farním kostele ve Zruči nad Sázavou. Zájemci z řad farníků jsou srdečně zváni. Ranní mše sv. v 8:00 ve farním kostele zůstává v platnosti.

- Ve středu bude v 19:00 na faře příprava katechumenů.

- V pátek se uskuteční schůzka ministrantů. Sraz bude v 15:00 v kostele.

- Tuto sobotu 23. 3 od 14:30 ve farním kostele se uskuteční první postní obnova s panem kaplanem.

- Příští neděli se při farní mši uskuteční 1. skrutinium pro naše čekatelky křtu.

- V neděli 7. 4. od 15:00 ve farním kostele se uskuteční druhá postní obnova s panem kaplanem.

- Vzhledem k provozu ve farní besídce, je chvályhodné, že vzniká nová úklidová skupina pro besídku. Další zájemci, i z řad mládežníků, hlaste se u Ládi Holejšovského 732 685 060.

- Pod kůrem na stolečku jsou připraveny jako každoročně postničky - papírové skládací pokladničky, do kterých můžete v době postní spořit. Na dně postničky pak zašrtněte úmysl, na který mají být finanční prostředky vynaloženy. Na konci doby postní vybere ředitelka charity Daniela Laloučková.

- Hledají se dobrovolníci - schopní mužové k následujícím akcím, hlaste se u pana faráře:

1) pročištění spodních částí svodů okapů na farním kostele (kvůli ucpaným svodům přetéká při dešti voda z okapů na fasádu)

2) snesení rozbitého okna z půdy farního kostela a po jeho zasklení zpětná instalace

3) zhotovení sond pro posudek statika na bráně a ohradní zdi kolem domašínského kostela dle instrukcí stavebního technika (oklepání zvetšelé omítky na určených místech)

- Bohoslovci zvou od 29. do 31. března mladé muže do Arcibiskupského semináře na každoroční TAMMÍM. Zájemci, hlaste se u pana faráře.

- Na 4. neděli postní 31. 3. po ranní mši sv. ve farním kostele budou k dispozici velikonoční pohlednice pro misie, kreslené dětmi z naší farnosti. Výtěžek bude věnován na misie.

- Pastorační rada Vás zve na akci: Křížová cesta v přírodě. Podrobnosti na nástěnkách a na webu.

KVĚTNÁ NEDĚLE – 14. 4. 2019 VE 14:00 V NAČERADCI. Sraz v Načeradci na náměstí ve 13:40.

- 10. - 11. 7. 2019 se uskuteční poutní zájezd charity do Jižních Čech. Pojede se do Římova, Kájova a rakouského Schläglu. Přihlášky přijímá Jiří Foller.

- Od 18. do 25. srpna 2019 se uskuteční tábor pro starší děti od 9 do 15 let v Klokotech.

Přihlašování u Kateřiny Follerové a na webu.

- Od 26. do 30.srpna 2019 se uskuteční Minitábor pro mladší děti od 6 do 9 let. Místo konání: Křivsoudov, cena 1000,- Kč. Přihlášky u Nicol Jiráskové 732 257 130.

- Sbírka minulé neděle činila 11 930,- Kč.